Personeel en bonden willen duidelijkheid over ECT

ROTTERDAM, 31 JAN. De ondernemingsraad van ECT en de Vervoersbonden FNV en CNV willen geïnformeerd worden over de gang van zaken rondom het bedrijf. Onduidelijkheid over de ondernemingen die geïnteresseerd zijn in overname van ECT steekt de vakbonden. De bonden willen er zeker van zijn dat er geen bedrijven bijzitten die ECT willen opsplitsen om de goede onderdelen met winst te verkopen.

Handels- en transportconcern Van Ommeren-Ceteco (VOC) en de Rotterdamse belegger W. Cordia laten onderzoeken of de overname van ECT interessant is. De overheid overlegt met ECT en havenconcern Pakhoed over het op elkaar afstemmen van de bouw van containerterminals op de Maasvlakte.

P. Gouw van de FNV Vervoersbond wil weten wie Cordia vertegenwoordigt. “We willen weten wat zijn bedoelingen zijn en of er buitenlandse beleggers bij de zaak betrokken zijn. Dat laatste lijkt ons niet goed voor ECT”, zegt Gouw. De vakbondsbestuurder ziet meer in samenwerking met Pakhoed.

De ondernemingsraad van ECT is weer minder tevreden met de besprekingen met Pakhoed. De OR vreest dat dit uiteindelijk tot een monopolie in de haven leidt. Volgens de OR zal dat op den duur arbeidsplaatsen kosten. Ook de OR van Pakhoed-dochter Unitcentre heeft deze bezwaren gemaakt tegen de gesprekken tussen de twee concurrenten.