Paribas voor het eerst in het rood: 200 miljoen franc

PARIJS, 31 JAN. De Compagnie financière de Paribas, een van de tempels van het Franse kapitalisme, heeft vorig jaar voor het eerst in haar bestaan verlies geleden. Het negatieve resultaat van 200 miljoen franc (tegen een winst van 2,5 miljard franc in 1990) wordt geweten aan de slechte resultaten van Paribas Suisse, een dochter van Banque de Paribas.

Banque Paribas-Zwitserland, die een relatief zelfstandige positie binnen het Franse bankconcern inneemt, moest afgelopen jaar 2,6 miljard franc reserveren om drie risico's te dekken. De Zwitserse Paribas heeft 800 miljoen franc aan leningen uitstaan bij het failliete concern van wijlen Robert Maxwell. Deze leningen waren voor 150 procent gedekt met aandelen MCC, maar die zijn nu niets meer waard. Paribas-Zwitserland heeft ook geld verloren door de ondergang van de Omni-groep van de Zwitserse financier Werner Rey. Ten slotte heeft de bank veel geinvesteerd in de Zwitserse huizenmarkt, waar grote prijsdalingen zijn opgetreden.

André Levy-Lang, sinds twee jaar president-directeur van de Compagnie financière en van de Banque Paribas, wees er gisteren op dat de herkapitalisering die is getroffen, een eenmalige en exceptionele maatregel is. De herkapitalisering die nodig was om het Zwitserse "gat' te dichten, leidt tot een verlies van ruim l,8 miljard franc bij de Banque Paribas. De Compagnie financière behaalde daarentegen een winst van bijna 1,7 miljard franc (tegen 400 miljoen franc in 1990.) Het dividend (12 franc) blijft ongewijzigd.

De bureaus Moody's en S&P-Adef, die adviseren over de financiële soliditeit van bedrijven, besloten gisteren Banque Paribas lager te klasseren.

    • Jan Gerritsen