Ontslagen bij PvdA wegens ledenverlies

DEN HAAG, 31 JAN. Bij het hoofdkantoor van de PvdA moeten naar schatting tien van de veertig medewerkers daar worden ontslagen wegens het aanhoudende ledenverlies. De PvdA heeft nu 80.000 leden, twee jaar geleden waren dat er nog 95.000.

Volgens de partijleiding is er sprake van “een bijgestelde begroting”, omdat de partij jaarlijks ongeveer 7.500 leden verliest. “Wie de cijfers bekijkt, ziet dat we met minder mensen kunnen doorgaan”, aldus een zegsman op het kantoor van de PvdA in Amsterdam. “We zullen ons ervoor inzetten om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.”

De PvdA hoopt enige klappen te kunnen opvangen met natuurlijk verloop, maar de reorganisatie zal zeker arbeidsplaatsen kosten. De partijraad zal in maart, kort voor het bijzondere PvdA-congres in Nijmegen over sociale zekerheid, de bijgestelde begroting moeten goedkeuren. De PvdA handhaaft voorlopig haar plannen om het partijkantoor van Amsterdam naar Den Haag te verhuizen. Het is echter nog onduidelijk in welke mate het verlies van leden en inkomsten de daarvoor benodigde investeringen in gevaar brengt.

De groep om de vroegere PvdA-voorzitter A. van der Louw lijkt te profiteren van de teruglopende populariteit van de PvdA. Volgens een enquête in opdracht van Veronica Nieuwslijn steunt eenderde van de PvdA-kiezers Van der Louws pogingen om een nieuwe sociaal-democratische partij op te richten. Ongeveer 20 procent van de PvdA-kiezers zou op zo'n partij stemmen. Daarmee zou de groep rondom Van der Louw bij Kamerverkiezingen kunnen rekenen op veertien zetels. Tegelijkertijd neemt echter het vertrouwen in PvdA-leider Kok weer toe. Van de PvdA-stemmers heeft 68 procent meer vertrouwen in Kok dan in Van der Louw. De voormalige PvdA-voorzitter praat zondag met zijn medestanders in de Rode Hoed te Amsterdam over oprichting van een nieuwe partij.