Ongemak

In NRC Handelsblad van 28 januari verwoordde Christien Brinkgreve haar ervaringen bij haar lezing op het ministerie van onderwijs en wetenschappen te Zoetermeer. Oprechte verontschuldigingen voor het ondervonden ongemak zijn op hun plaats.

Het ministerie heeft de afgelopen maanden een turbulente periode doorgemaakt. Het reorganisatieproces dat minister Ritzen en staatssecretaris Wallage kort na hun aantreden in gang hebben gezet, heeft het departement in een revolutionaire golfbeweging gebracht. Maandenlang hebben honderden medewerkers, zeer vaak na hun normale werktijd, vol overgave meegewerkt aan de opdracht het ministerie aan te passen aan de eisen die de samenleving stelt. Het gevolg van die opdracht was een reorganisatie die, zover is na te gaan, haar gelijke in de geschiedenis van de overheidsorganisatie niet kent. Het departement is afgeslankt en er zijn behoorlijke condities geschapen om het niet al te gunstige imago dat het ministerie zo veel jaar heeft gekenmerkt, de komende jaren wat op te vijzelen.

Dat nu juist in de slotfase van de reorganisatie, waarin de naweeën van een gigantische verhuisoperatie nog niet geheel waren weggeëbd Christien Brinkgreve haar vervelende ervaringen opdeed, is betreurenswaardig. Maar het is wel erg goedkoop om en passant het ministerie voor te stellen als een ridicule organisatie “die al jarenlang de universiteiten teistert met nieuwe orders, missies, reglementen en blauwdrukken voor reorganisatie. Omdat alles efficiënter, sneller en doeltreffender moet.”

    • Directeur Voorlichting
    • Ministerie van
    • Richard Matthijsse