Nucleaire artillerie terug in VS

DEN HAAG, 31 JAN. De Amerikaanse strijdkrachten hebben de afgelopen weken hun nucleaire artillerie uit Nederland voor ontmanteling verscheept naar de VS. De komende dagen zal deze actie worden voltooid. Het betreft een onbekend aantal nucleaire granaten voor de vier afdelingen 8 inch houwitzers en een eveneens onbekend aantal kernkoppen voor de acht Lance-raketstellingen. Nederland heeft nu nog één van de oorspronkelijk vijf atomaire taken (atoommijnen, dieptebommen, houwitzers, Lance-raketten en F16's) over: nucleaire bommen voor twee squadrons F16.

Hoewel de opslagplaatsen voor de nucleaire munitie geheim zijn, wordt aangenomen dat zij in Volkel en in 't Harde lagen. Zowel Defensie als de Amerikaanse strijdkrachten willen geen commentaar geven. Evenmin wordt aangegeven op welke wijze het transport is geschied. De twee squadrons F16's, die zowel conventionele als atomaire bommen kunnen afwerpen, zijn in Volkel gestationeerd.

Dat de nucleaire artillerie, de Lance-raketten en ook nucleaire dieptebommen zouden worden afgeschaft, werd eind vorig jaar door de NAVO-ministers van defensie op Sicilië besloten. Dit zou in de loop van 1992 gebeuren. De nucleaire taak van de 13 Lockheed Orions van de marine was vorig jaar al vervallen. Op Sicilië werd tevens bekend dat de nucleaire taak van de F16's “drastisch beperkt” zou worden. Ook die opdracht is inmiddels uitgevoerd, waaruit, aldus ingewijden, echter niet mag worden geconcludeerd dat de kerntaak van de F16 weinig meer voorstelt.

De Nederlandse strijdkrachten werden voor het eerst in 1959 met atomaire taken uitgerust nadat het kabinet-Drees daartoe in 1958 had besloten en het kabinet-De Quay daarover in 1959 een bilaterale overeenkomst sloot met de VS. De eerste atomaire raketten in Nederland kwamen nog datzelfde jaar, de Nike Ajax raketten, waarvan de nucleaire opvolgers uiteindelijk in 1987 werden vervangen door de conventionele Patriot-raketten.