Na uitspraak Andriessen; Stuurgroep energieheffing staakt werk

DEN HAAG, 31 JAN. De Commissie-Wolfson die voor het kabinet de mogelijkheid en wenselijkheid van zogenoemde regulerende energieheffing onderzoekt, heeft haar werkzaamheden opgeschort.

Aanleiding zijn de uitlatingen die minister Andriessen (economische zaken) gisteren heeft gedaan. Andriessen keerde zich ten stelligste tegen een eenzijdige invoering van een energieheffing in Nederland. “Ik betreur de stellige uitspraken van minister Andriessen nog voordat de commissie heeft gerapporteerd”, zei vanmiddag commissie-voorzitter Wolfson in een toelichting op zijn besluit. “Helemaal omdat de minister zijn besluit baseert op resultaten van voorlopige en nog geen definitieve onderzoeksresultaten.”

De Commissie-Wolfson zou vandaag de hele dag hebben vergaderd, maar kwam vanochtend na een uur tot de conclusie dat dit zinloos zou zijn. Aanvankelijk gingen in de commissie stemmen op om de werkzaamheden helemaal te staken. Uiteindelijk werd besloten het Kamerdebat dat dinsdag wordt gehouden naar aanleiding van de uitlatingen van Andriessen, af te wachten.

Andriessen gaat er volgens zijn woordvoerster van uit dat de commissie zal rapporteren, ondanks de mededeling dat de commissie de werkzaamheden heeft opgeschort. “De minister stelt het onderzoek nog steeds op prijs”, aldus de woordvoerster.

De Tweede-Kamerfracties van regeringspartij PvdA, en de oppositiepartijen VVD, D66 en Groen Links vinden de uitlatingen van Andriessen “prematuur”, omdat de Commissie-Wolfson nog studeert op de mogelijkheid en wenselijkheid van regulerende heffingen. De fractie van het CDA staat “pal achter de minister van economische zaken”. De commissie zou volgende maand haar rapport uitbrengen.

Voordat Andriessen gistermiddag zijn rede in Baarn hield, hebben zes ondernemers met een delegatie van het kabinet gesproken over de plannen rondom de omstreden energieheffing. Zij spraken met minister-president Lubbers, minister Kok (financiën), minister Andriessen en minister Alders (milieu).

Volgens Akzo, DSM, Hoechst, Hoogovens, KNP en Shell heeft het kabinet de toezegging gedaan dat “er geen behoefte aan bestaat gidsland te zijn in de EG”. Een woordvoerder van minister-president Lubbers onderstreept dat er “geen keiharde toezeggingen” zijn gedaan, maar “Nederland zal geen gidsland zijn”.