Meer bezuinigingen, dan kan rente omlaag; Topman IMF: Duitsland moet zijn beleid wijzigen

WASHINGTON, 31 JAN. Topman Michel Camdessus van het IMF (Internationale Monetaire Fonds) heeft tot irritatie van de Duitsers aangedrongen op wijziging van het Duitse financieel-economische beleid. De Duitse regering zou meer moeten bezuinigen zodat de Bundesbank de rente zou kunnen verlagen.

Camdessus zei dat afgelopen zaterdag op de bijeenkomst van de G-7 in Garden City bij New York, zo is gisteren vernomen van functionarissen van de betrokken landen. In Garden City kwamen de ministers van financiën en de presidenten van de centrale banken bijeen van de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Canada.

Volgens de IMF-topman groeit de economie in de vier Europese landen van de G-7 dit jaar maar met 1,5 procent en moeten de magere economische vooruitzichten vooral worden toegeschreven aan het hoge rentepeil. Daarop reageerde de president van de Duitse centrale bank, Helmut Schlesinger, volgens de functionarissen met de opmerking dat “de directeur van het IMF in een wat eenzijdig, maar niet persoonlijk verwijt de situatie zo heeft voorgesteld dat rentemaatregelen moeten worden genomen om de groei te vergroten. Dat was natuurlijk gericht aan ons adres”.

[Onze correspondent in Bonn meldt: Schlesinger en minister Waigel (financiën) hebben begin deze week juist verklaard dat zij in het G-7 overleg niet onder druk waren gezet om de rente te verlagen, maar van hun collega's juist begrip voor de politiek van de Bundesbank hebben gekregen. Bij de centrale bank in Frankfurt was vanmorgen geen nader commentaar te krijgen.]

Duitsland verhoogde vorige maand tot ongenoegen van zijn partners de rente, een dag nadat het Amerikaanse disconto juist was verlaagd. Andere Europese landen waren door de koppeling van de wisselkoersen binnen het door de Duitse mark beheerste Europese Monetaire Stelsel gedwongen te volgen of moesten, zoals Groot-Brittannië, afzien van plannen om de rente omlaag te brengen.

Op de bijeenkomst zaterdag zei Camdessus dat het IMF zijn voorspelling van de economische groei in de zeven belangrijkste industrielanden voor 1992 heeft verlaagd van 2,9 tot 2,0 procent. Vooral over de Europese landen is het IMF bezorgd. Het nieuwe groeicijfer voor de G-7 is nog wel hoger dan de 1,3 procent van 1991, het slechtste resultaat in tien jaar. De raming van de economische groei in de Verenigde Staten is voor 1992 verlaagd van 3,0 tot 2,1 procent en die voor Japan van 3,4 tot 2,75 procent. Voor de vier Europese landen van de G-7 (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië) verwacht het IMF hooguit 1,5 procent groei.

Volgens Camdessus zouden, als de Bundesbank de rente verlaagt, andere Europese landen ook de rente kunnen verlagen om hun economie impulsen te geven. De Duitsers hebben echter laten weten de rente hoog te houden zolang het inflatiegevaar niet is bezworen.

Het IMF en Duitsland zijn het wel eens over de dit jaar te verwachten economische groei in de Bondsrepubliek. Die zal uitkomen op twee procent, zoals het IMF ook in oktober al voorspelde. Daarbij moet worden aangetekend dat de IMF-raming alleen geldt voor het vroegere West-Duitsland, waar een groei van 1,5 procent wordt verwacht. Dank zij een vorziene groei van circa tien procent in Oost-Duitsland zou het gemiddelde dan op twee uitkomen.