Luchtbrug VN voor vluchtelingen Ogaden

ADDIS ABEBA, 31 JAN. De Verenigde Naties hebben gisteren een "luchtbrug' geopend voor transport van voedsel en medicijnen naar 350.000 vluchtelingen in de oostelijke Ogaden-woestijn in Ethiopië.

Transport over land is te gevaarlijk geworden door aanvallen van benden in dit gebied. De meeste vluchtelingen zijn Ethiopiërs die eind jaren zeventig zijn gevlucht naar Somalië wegens oorlog tussen beide landen en zijn teruggekeerd sinds vorig jaar in Somalië een burgeroorlog uitbrak. (Reuter)