Joodse gemeenschap België protesteert tegen boek KLM

ANTWERPEN, 31 JAN. De joodse gemeenschap in Antwerpen heeft bij de KLM geprotesteerd tegen de inhoud van het handboek voor cabinepersoneel "Culturen aan boord'. In een brief aan de luchtvaartmaatschappij schrijft de Israelitische Orthodoxe Gemeente Machsike Hadass namens de joodse gemeenschap in Antwerpen zeer verontwaardigd te zijn over de inhoud van de brochure, “vooral wat betreft de passages die de joodse reizigers in een verfoeilijk daglicht stellen”.

Het bestuur van de gemeente begrijpt niet “hoe een serieuze firma zulke uit de lucht gegrepen lasterlijke aantijgingen, zonder verpinken, verspreidt”.

De klacht van de joodse gemeenschap in Antwerpen volgt op een formele klacht die dr. Henri Rosenberg, advocaat te Antwerpen, op 23 januari tegen het handboek bij de procureur des konings heeft ingediend. De Nederlandse mr. H. Loonstein, hoogleraar bijbels recht in Nijmegen en advocaat te Amsterdam, diende vorige week al een strafklacht in tegen de KLM bij de hoofdofficier van justitie in de Nederlandse hoofdstad.

Vorige week heeft de KLM, naar aanleiding van kritiek van de joodse gemeenschap in Nederland, haar spijt betuigd aan alle joden die zich door het handboek gekwetst voelen. Bovendien heeft de luchtvaartmaatschappij een gecorrigeerde versie aangekondigd, die zal worden gemaakt in nauwe samenwerking met rabbijn L. van de Kamp. (ANP)