Ir. M.C. VAN VEEN; Topman Hoogovens

Ir. Maarten Cornelis van Veen (57) volgt ir. Olivier Henri Aurel van Royen op als bestuursvoorzitter van Hoogovens. Van Royen, die binnenkort 62 wordt, treedt eind dit jaar af.

Maarten van Veen is sinds mei 1988 lid van de raad van bestuur, waarin hij verantwoordelijk is voor de divisie Staal. Hij wordt gezien als de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het Masterplan dat de staalproduktie bij het concern de komende jaren goedkoper en beter moet maken.

Hoewel Van Veen bekend staat als een degelijke en wat saaie manager, is zijn beleid bij de divisie Staal verre van conventioneel. Om Hoogovens, voor de helft van zijn 8 miljard gulden grote omzet afhankelijk van de staalproduktie, aan de top te krijgen op de uiterst concurrerende staalmarkt, is onder zijn leiding een plan gemaakt dat zich baseert op Japanse managementtechnieken. Binnen een bedrijf met een industriële traditie als Hoogovens wordt die aanpak beschouwd als een culturele aardverschuiving. Van Veen deed zijn ideeën in 1988 op, toen hij een bezoek bracht aan de veel produktievere Japanse concurrent Nippon Steel.

Participatie is in het Masterplan een sleutelwoord. Medewerkers werden en worden gestimuleerd ideeën te spuien die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van arbeid en produktie. Zelfs gezinnen van personeelsleden werden vorig jaar betrokken bij het voornemen van Hoogovens zichzelf te overtreffen. De werknemers kregen een videoband mee naar huis die onder meer Van Veen toonde, thuis klarinet spelend, om daarna uit te leggen wat er allemaal zou moeten veranderen.

De implementatie van het Masterplan, waarmee deze maand is begonnen, strekt tot 1995. Bedoeling ervan is de kosten in de staaldivisie met een half miljard gulden te verlagen, haar personeelsbestand met 2500 man te verlagen tot zo'n 13.000, en de kwaliteit van het staal en het produktieproces te verbeteren. De voltooiing ervan zal gebeuren onder aanvoering van ir. Adrianus (Aad) van der Velden (51), nu directeur produktie van de divisie Staal, die Van Veens plaats en verantwoordelijkheden in de raad van bestuur overneemt. Van der Velden wordt weer opgevolgd door ir. R.B. Vogel, die hem ook al opvolgde als "produktgroepmanager platte produkten'.

De carrière van Van Veen heeft zich volledig in de zware industrie afgespeeld. Hij studeerde af als werktuigbouwkundig ingenieur aan de toenmalige Technische Hogeschool in Delft in 1959, hetzelfde jaar waarin hij in dienst trad van de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij (RDM). In 1968 werd hij onderdirecteur van de Rotterdamse werf en twee jaar later directeur. Opnieuw twee jaar later verwierf Van Veen een zetel in de raad van bestuur van Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven NV, waarin de RDM inmiddels was opgegaan.

In 1978, enkele jaren voor de ineenstorting van het RSV-concern, maakte Van Veen de overstap naar zijn huidige werkgever. Hij kwam in het bestuur van Estel, de gezamenlijke onderneming van Hoogovens en het Duitse Hoesch, en van de Nederlandse werkmaatschappij Estel Hoogovens. De houdstermaatschappij Estel werd in 1982 wegens tegenvallende resultaten ontbonden. Van Veen bleef in het bestuur van de Nederlandse tak, omgedoopt in Hoogovens Groep BV, waar hij de leiding kreeg over de divisie Diversificatie en Staalverwerking. Tot die diversificatie behoorde de uitbreiding van de Hoogovens-activiteiten op de aluminiummarkt. Aluminium is momenteel goed voor een derde deel van Hoogovens' omzet.

Van Veen heeft commissariaten bij Delft Instruments (optische en elektronische apparatuur), Internatio-Müller (handel, transport, installatietechniek) en het bouwbedrijf Volker-Stevin. Hij is lid van het Nederlands Forum voor Techniek en Wetenschap en van het Overleg voor Ruimtelijke Investeringen.