Hogeschool wint kort geding over schorsing

UTRECHT, 31 JAN. Het bestuur van de hogeschool De Horst in Driebergen heeft drie Turkse studenten met recht geschorst. De fungerend president van de Utrechtse rechtbank, mr H.F.M.Hofhuis, heeft dit vanmorgen in kort geding bepaald.

De hogeschool had het echtpaar A. en D. Akça uit Haaksbergen en T. Kürkçü uit Veenendaal eind vorig jaar geschorst wegens discriminatie en intimidatie van medestudenten. Volgens de president is het aannemelijk dat hun gedrag tot onrust binnen de lesgroep heeft geleid. Hun gedrag en uitlatingen waren vooral bij Koerdische studenten bedreigend en provocerend overgekomen. Aanleiding voor de onrust vormde een adhesiebetuiging van A. Akça aan de extreem-rechtse Turkse organisatie "Grijze Wolven'. Het feit dat twee Koerdische studenten de school verlieten, onderstreept de ernst van de situatie.

Het verweer van de drie studenten dat "de islam' taboe is op de hogeschool en dat zij zelf het slachtoffer zijn van discriminatie, werd door de rechter verworpen. Andere islamitische studenten hebben tegengesproken dat de schorsing iets te maken heeft met de geloofsovertuiging van de drie.

Vermoedelijk heeft bij de beoordeling van het gedrag van de drie studenten ook de inhoud van hun opvattingen een rol gespeeld, erkent mr Hofhuis. In dit geval is dat volgens hem niet ongeoorloofd, omdat De Horst als bijzondere onderwijsinstelling in haar beleid uitdrukking mag geven aan haar eigen maatschappij-opvatting.

Het college van bestuur van de school is vandaag bijeengekomen om de voortgang van deze zaak te bespreken.