Gesprekken over vervoerskaarten rijksambtenaren

DEN HAAG, 31 JAN. Het ministerie van binnenlandse zaken voert “oriënterende gesprekken” met de NS en het stads- en streekvervoer over een trajectkaart of kortingskaart voor de 150.000 rijksambtenaren. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie vanmorgen bevestigd.

De vervoersmaatschappijen hebben het ministerie gegevens gevraagd over het reisgedrag van de ambtenaren en het percentage van hen dat al een traject- of kortingskaart heeft. Die gegevens zullen op korte termijn worden verstrekt. Nadat de OV-bedrijven aan de hand daarvan de mogelijkheden hebben bekeken, zal het overleg met het departement worden voortgezet. De bedoeling is dat de wederzijdse informatie binnen twee weken wordt verstrekt.

De NS stellen zich “constructief” op in het overleg, zei een woordvoerder vanochtend. Bekend is dat de Spoorwegen terughoudender zijn geworden bij het afsluiten van contracten met grootverbruikers voorzover daarmee de spits in de Randstad zwaarder wordt belast. Inmiddels kennen de NS al meer dan 200 van dergelijke contracten, variërend van trajectkaarten tot vastrechtkaarten. Provincies, gemeenten, universiteiten, uitgeverijen behoren tot de contractpartners en ook een bedrijf als Shell.

In september heeft minister Dales (binnnelandse zaken) een onderzoek laten doen waaruit bleek dat de 150.000 rijksambtenaren in het woon-werkverkeer per jaar 1.160 miljoen kilometer afleggen, waarvan 60 procent per auto, 28 procent met het openbaar vervoer en de rest lopend en fietsend. Van de ambtenaren woont 46 procent op minder dan tien kilometer afstand van het werk. Zouden ze een vervoerskaart krijgen die geldt voor de route van huis naar werk, dan kan het aantal autokilometers met 363 miljoen per jaar worden verminderd. Dat is ongeveer 1,5 procent van de circa 25 miljard kilometers die in Nederland in het woon-werkverkeer per auto wordt afgelegd.