Franse politie wil Habash verhoren

PARIJS, 31 JAN. De Palestijnse leider George Habash die woensdagavond in een Parijs ziekenhuis werd opgenomen, is vanochtend officieel onder politietoezicht gesteld. Hij zal waarschijnlijk worden verhoord over zijn aandeel in aanslagen van Palestijnse terroristen in Frankrijk.

Het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina waarvan Habash leider is, heeft vanochtend geëist dat hij vrijelijk uit Parijs moet kunnen vertrekken. Drie hoge Franse ambtenaren die hun goedkeuring verleenden aan de komst van Habash naar Parijs, zijn gisteren ontslagen nadat in Frankrijk een storm van protest was opgestoken.

De Franse regering kwam gisteren in ernstige verlegenheid toen bleek dat Habash, initiator van talloze terroristische aanslagen en vliegtuigkapingen, woensdagavond vanuit Tunis naar Parijs was overgebracht zonder dat, naar nu officieel verluidt, enige minister daarin was gekend.

President François Mitterrand, die op bezoek was in Oman, toonde zich gisteravond in een tv-vraaggesprek onaangenaam verrast over de komst van Habash in de Franse hoofdstad. Hij verklaarde meteen dat de Franse justitie desgewenst "informatie zal worden verstrekt' over de terroristische activiteiten van de leider van de "harde vleugel' binnen de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

Premier Edith Cresson ontsloeg gistermiddag laat drie hoge ambtenaren die hun goedkeuring gaven aan de komst van Habash naar Parijs waar hij in het Rode-Kruisziekenhuis "Henri Dunant' werd opgenomen voor behandeling wegens een hersenbloeding. Secretaris-generaal François Scheer van het ministerie van buitenlandse zaken (en rechterhand van minister Dumas) en de kabinetchefs van de ministers van buitenlandse en van binnenlandse zaken werden de laan uitgestuurd wegens hun eigenmachtige optreden.

De presidente van het Franse Rode Kruis, Georgina Dufoix, heeft gisteravond laat eveneens haar ontslag aangeboden nadat in eigen rang eveneens scherpe kritiek was geuit op haar bemiddeldende rol in deze affaire.

Pag 4:

Parijs in verlegenheid

De presidente van het Franse Rode Kruis, Georgina Dufoix, nam ook ontslag als algemeen gedelegeerde voor de strijd tegen drugs. Zij gaf als eerste - om "humanitaire redenen' - toestemming voor de opneming van Habash in het Rode Kruis-ziekenhuis in het zestiende arrondissment van Parijs dat donderdagochtend prompt, tot woede van sommige buurtbewoners, door een sterke politiemacht werd omringd. Dufoix zei gisteravond dat het Rode Kruis geen onderscheid tussen mensen kan maken op basis van politiek of ras.

De voormalige minister van veiligheid Robert Pandraud toonde zich gisterochtend als eerste verontwaardigd over de Franse gastvrijheid voor Habash. “Drie dagen voor het begin van het proces over de bloedige aanslagen van 1986 (die overigens door Teheran zouden zijn geïnitieerd) getuigt de aanwezigheid van Habash van een totale minachting voor de slachtoffers”, aldus Pandraud, die daarmee de toon zette voor een snel aanzwellend protest. Om twaalf uur 's middags verklaarde de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken nog dat het besluit uitsluitend om humanitaire redenen was genomen en “Frankrijk geen traditie van weigering” kent als om opname in een ziekenhuis wordt gevraagd.

Het verzoek de 65-jarige Habash, zelf opgeleid als arts, in Parijs te behandelen - hij kreeg in Tunis een hersenbloeding en is hartpatiënt - was afkomstig van de Palestijnse Rode Halve Maan. Een broer van PLO-leider Yasser Arafat is directeur van deze organisatie, die aangesloten is bij het Internationale Rode Kruis. Dufoix reageerde positief op het verzoek dat via de Rode-Kruiscentrale in Genève was overgebracht nadat Zwitserland en mogelijk ook andere landen negatief hadden beslist. De Palestijnse organisatie betaalde de kosten van vervoer. Habash werd met een speciaal vliegtuig dat uit Parijs kwam opgehaald nadat Dufoix van de Franse autoriteiten het groene licht had gekregen.

Het ministerie van buitenlandse zaken gaf Dufoix uiteindelijk toestemming Habash te laten ophalen, kennelijk zonder de gevolgen van dit besluit te overzien. Mitterrand en minister Dumas, die ook in Oman was, konden niet worden geraadpleegd, maar ook ministers van justitie, Nallet, en binnenlandse zaken, Marchand, werden niet op de hoogte gesteld. President Mitterrand verklaarde 's middags in Oman dat het verblijf van Habash “bijzonder kort moet zijn als de ernst (van de gezondheidstoestand) niet wordt aangetoond”. Hij zei dat er geen nationaal of internationaal arrestatiebevel tegen Habash is uitgevaardigd. “Maar als de (Franse) justitie informatie vraagt, dan zal die uiteraard verschaft worden”, aldus Mitterrand.

De Franse rechter-commissaris Bruguière, een specialist in internationaal terrorisme, onderzoekt of er een verband bestaat tussen het Volksfront van Habash en de vondst van wapens in een bos bij Fontainebleau in 1986. Bruguière zei vanochtend dat twee specialisten Habash zullen onderzoeken om te bezien of hij kan worden ondervraagd. Het Volksfront heeft ook in Frankrijk aanslagen gepleegd, onder andere op een kantoor van El Al op het vliegveld Orly in l978 waarbij twee doden vielen. Twee jaar eerder kaapten leden van het Volksfront een Air France-toestel dat ze dwongen te landen in Entebbe. Terroristen van het Volksfront worden ook verdacht van de aanslag op een synagoge in Parijs in 1978.

Naar verluidt zou Israel overwegen Frankrijk om uitlevering van Habash te vragen. De Israelische minister van buitenlandse zaken, David Levy, zei gisteren dat “spreken met Israel over vredesbereidheid en het ontvangen van een leider van een groep terroristen niet met elkaar verenigbaar is.” De Franse minister van buitenlandse zaken Dumas drong onlangs tijdens een bezoek aan Jeruzalem aan op “meer vaart bij het vredesoverleg over het Midden-Oosten”. De PLO bedankte gisteravond Mitterrand voor de “hulp van Frankrijk”.