Foto: AMADIYAH - Een Koerdische vrouw en haar ...

Foto: AMADIYAH - Een Koerdische vrouw en haar kinderen in de buurt van Amadiyah op weg naar huis met gesprokkeld hout.

Als gevolg van het embargo van de Iraakse regering jegens de Koerdische gebieden in het noorden is brandstof daar schaars geworden. (Foto AP)