Brinkman wil ouders meer invloed geven op school

DEN HAAG, 31 JAN. Fractievoorzitter Brinkman van het CDA wil de invloed van ouders op scholen vergroten en die van de overheid en de onderwijskoepels verkleinen. Dat zei hij gisteren op een symposium bij het afscheid van de directeur-generaal basis- en voortgezet onderwijs S.J.C. van Eijndhoven.

Bij de algemene beschouwingen, vorig jaar september, pleitte Brinkman al voor een versnelde decentralisatie in het onderwijs. Diverse geldstromen die nu nog worden geregeld in aparte wetten - onder meer voor huisvesting, wachtgelden en salarissen - zouden gebundeld moeten worden en direct aan de schoolbesturen moeten worden uitgekeerd. Onduidelijk bleef nog of Brinkman met die besturen vooral de verzuilde koepels en administratiekantoren bedoelde of de scholen zelf.

“De school moet terug naar de ouders”, zei Brinkman. “Twee avonden per maand schoolbesturen mag wat mij betreft weer regel worden in plaats van uitzondering.” Daarentegen noemde Brinkman de school “te vaak de speelbal van allerlei politieke, financiële maar ook koepelbelangen. De ideeën van mijn eigen politieke partij hebben daartoe bijgedragen, maar gelukkig wij niet alleen.”

Brinkman pleitte voor “meer sturing van onderop. Niet meer van bovenaf, noch van het ministerie, noch van de onderwijskoepels, waar, als ik goed geïnformeerd ben, ook de onderwijsvakorganisties deel van uitmaken”.

Daarbij liet hij tevens doorschemeren dat meer invloed van betrokkenen bij onderwijs tevens kan betekenen dat de eigen kosten omhoog gaan. “Het automatisme van: er is een school waar we veel aan kunnen overlaten en waar we niet te veel voor hoeven te betalen, moet doorbroken worden”, aldus Brinkman. De onderwijsenquête van deze krant, waarnaar Brinkman in zijn toespraak verwees, gaf aan dat veel ouders bereid zijn een hogere eigen bijdrage te betalen.