Boudewijn wil Belgische crisis zelf oplossen

BRUSSEL, 31 JAN. Koning Boudewijn gaat zelf proberen om de kabinetscrisis op te lossen, in samenwerking met formateur Wathelet.

Vanmiddag is het staatshoofd begonnen met consultaties met leidende politici. Hij heeft de christen-democratische formateur Wathelet gevraagd om zijn werk voort te zetten. Boudewijn zal zich vooral bezighouden met het overbruggen van de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen, terwijl Wathelet moet blijven proberen om een rooms-rode coalitie te vormen. Zijn pogingen daartoe strandden gisteren toen geen van de Vlaamse partijen wilde ingaan op de eis van de CVP om een tweederde meerderheid te vormen. De liberalen en de vrije democraten willen de verdere verzelfstandiging van Vlaanderen en Wallonië vormgeven in directe onderhandelingen tussen de regionale besturen. De christen-democraten en de socialisten vinden dat een zaak voor het nationale kabinet. Algemeen werd verwacht dat Wathelet vanochtend zijn opdracht zou teruggeven en dat Boudewijn een nieuwe formateur zou aanwijzen.