Beurs dwingt nv's Antillen tot melden belangen

AMSTERDAM, 31 JAN. De Amsterdamse effectenbeurs wijzigt met ingang van 1 februari het Fondsenreglement. Daardoor wordt de meldingsplicht voor op de Antillen gevestigde vennootschappen, die buiten de nieuwe Wet Melding Zeggenschap vallen, aanzienlijk verscherpt.

Mr. E. Canneman, directeur van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), wijst erop dat de WMZ, die morgen in werking treedt, alleen betrekking heeft op ondernemingen die zijn opgericht naar Nederlands recht. Beursfondsen volgens Antilliaans recht, zoals Hunter Douglas, HAL Trust, Alrenta (obligatiefonds ABN Amro) en Rorento (Robeco) zouden daardoor een minder vergaande plicht hebben hun grootaandeelhouders openbaar te maken.

Beursfondsen moesten tot nu toe volgens het Fondsenregelement de beurs informeren als zij ervan op de hoogte zijn als er aandeelhouders zijn met twintig procent of meer. Vanaf 1 februari moet het bedrijf melden als hij weet dat een grootaandeelhouder een grens van 5,10,25,50 of 66⅔ procent overschrijdt. Deze percentages komen overeen met de WMZ.

Doordat de bedrijven volgens Antilliaans recht niet onder de meldingsplicht vallen, blijft het bij deze bedrijven mogelijk heimelijk een belang te verwerven. De aandeelhouders zijn niet, zoals bij de WMZ, gedwongen in de openbaarheid te treden. Als het bestuur van de onderneming niet weet wie de grootaandeelhouders zijn blijven de eigendomsverhoudingen in nevelen gehuld.

Volgens de WMZ zijn aandeelhouders verplicht hun melding, die door de beurs als koersgevoelig wordt beschouwd, “onverwijld” openbaar te maken via een advertentie in een landelijk dagblad. Fondsen volgens Antilliaans recht, die een belang melden, zullen ook de normale procedure voor koersgevoelige informatie moeten volgen: de beurs inlichten en een persbericht uitgeven.

De WMZ beoogt de doorzichtigheid van de aandelenmarkt te vergroten. Zij is een uitvloeisel van een EG-richtlijn uit 1988, die de meeste Europese landen, uitgezonderd Duitsland, hebben ingevoerd. Alle grootaandeelhouders in beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen moeten na 1 februari binnen dertig dagen hun belang bij de STE melden.