Akzo: ontslag volgt na het weigeren van een taaltoets

STEENBERGEN, 31 JAN. De bedrijfsleiding van de Akzo-vezeldivisie in het Westbrabantse Steenbergen heeft bij het gewestelijk arbeidsbureau in Bergen op Zoom ontslag aangevraagd voor twee Marokkaanse werknemers, die weigerden een taaltoets Nederlands af te leggen. Een van de twee heeft intussen een advocaat in de arm genomen om tegen het voorgenomen ontslag te procederen.

Volgens een woordvoerder van Akzo is de aanvraag gebaseerd op een artikel in de CAO dat werknemers verplicht om gebruik te maken van de door de werkgever aangeboden mogelijkheden om voor het uitoefenen van hun functie hun kennis op niveau te houden.

Waarnemend directeur H. van Tilborg van het Arbeidsbureau in Bergen op Zoom, dat over de ontslagaanvrage moet beslissen, zei vanmorgen dat het weigeren van het volgen van cursussen in het algemeen een “discutabele ontslaggrond” is. “Het ligt aan de onderbouwing door Akzo of we met de ontslagaanvrage akkoord gaan”, aldus Van Tilborg, die zegt nooit eerder een dergelijk geval bij de hand te hebben gehad.

Een woordvoerder van de afdeling Ontslagtaken van het ministerie van sociale zaken zegt dat de ontslagaanvraag op redelijkheid moet worden getoetst. Hij sluit niet uit dat, indien Akzo kan aangeven dat een zekere kennis van het Nederlands een essentiële voorwaarde is voor het uitoefenen van een functie, met het ontslag zal worden ingestemd.

Volgens de Akzo-woordvoerder vereisen de de werkzaamheden in de fabriek een zekere basiskennis van het Nederlands. “Op zijn minst moet men etiketten en dienstaanwijzingen in het Nederlands kunnen lezen. In de fabriek wordt met nieuwe, ingewikkelde machines gewerkt waarbij óók uit oogpunt van veiligheid enige kennis van het Nederlands nodig is.”

Veertig werknemers, onder wie ook Nederlanders, moesten een taaltoets afleggen. Degenen die voor de toets een onvoldoende haalden, moesten vervolgens buiten de tijd van de baas 4 uur Nederlandse les per week volgen. De twee Marokkanen, die al geruime tijd bij de fabriek werken, zeggen dat de bedrijfsleiding ten onrechte twijfelt aan hun kennis van het Nederlands en weigerden op grond daarvan de toets af te leggen. De Akzo-woordvoerder zei vanmorgen dat de ontslagaanvragen zullen worden ingetrokken als de twee zich alsnog aan de toets onderwerpen.