Wat de wetenschap niet weet

De bijlage Wetenschap & Onderwijs bestaat deze week tien jaar.

Reden voor de speciale uitgave: "Wat de wetenschap niet weet'.

Aan dertig vooraanstaande wetenschappers werden de volgende vragen voorgelegd.

"Welke wetenschappelijke vragen zullen binnenkort beantwoord zijn? Welke problemen kunnen in principe - met de met de huidige technieken en inzichten - opgelost worden? En welke vragen zullen nooit beantwoord worden?'

Na een bedenktijd van enkele weken werden de wetenschappers geïnterviewd door onze redacteuren, oud-redacteueren en vaste medewerkers. De antwoorden verschillen sterk per vakgebied en per persoon. Maar samen bieden zij een actueel overzicht van de stand van de wetenschap.