Therapeut geschorst na ontucht patiënten

UTRECHT, 30 JAN. Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft een manueel therapeut voor een jaar geschorst in de uitoefening van de geneeskunst.

De arts heeft het vertrouwen in de medische stand volgens het hof ernstig ondermijnd door seksuele relaties aan te knopen met vrouwelijke patiënten. Het Hof behandelde de zaak in hoger beroep. Tegen de arts was een klacht ingediend door een vrouw die jarenlang zijn patiënte was geweest. De arts had een langdurige seksuele relatie met haar, terwijl hij ook seksuele contacten had met andere patiënten. Zelf heeft de arts die contacten ontkend. Het Hof stelt dat seksuele contacten tussen een arts en zijn patiënten ten enenmale ontoelaatbaar zijn.