Syrië blijft op lijst steun terrorisme

WASHINGTON, 30 JAN. Syrië blijft gehandhaafd op de Amerikaanse lijst van staten die terrorisme steunen, ondanks zijn medewerking bij de vrijlating van alle Amerikaanse gijzelaars in Libanon en zijn deelenming aan het vredesproces in het Midden-Oosten.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft besloten dat de lijst, waarop ook Iran, Irak, Libië, Noord-Korea en Cuba voorkomen, ongewijzigd blijft. Van al deze landen is Syrië het enige waarmee Washington normale relaties onderhoudt. Maar volgens Amerikaanse functionarissen blijft Syrië steun en toevlucht bieden aan groepen die zich bezig houden met internationaal terrorisme. Landen die op de terrorisme-lijst staan hebben onder andere geen toegang tot gevoelige Amerikaanse technologie. (AP)