Sint Maarten

DEN HAAG, 30 JAN. F.G. Kordes, tot voor kort president van de Algemene Rekenkamer, en P. van Reenen, hoofdinspecteur rechtshandhaving bij het ministerie van justitie, zijn door minister Hirsch Ballin (Justitie) aangewezen om zitting te nemen in de Onderzoekscommissie besluitvorming Sint Maarten. De commissie werd eind vorig jaar in het leven geroepen tijdens het bezoek van de minister aan de Nederlandse Antillen.