Ritzen wil beurs bij trage studenten naar lening terugdraaien

ROTTERDAM, 30 JAN. Minister Ritzen (onderwijs) wil de beurs van studenten die zich in hun eerste jaar onvoldoende hebben ingespannen met terugwerkende kracht omzetten in een rentedragende lening.

Die mededeling deed de minister gisteren tijdens het overleg met de landelijke studentenbonden, waar ook universiteiten en hogescholen aan deelnamen, over een alternatief voor de zogeheten tempobeurs.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft vannacht geweigerd hier verder over te spreken. Dat gebeurde onder meer doordat Ritzen dit voorstel - dat voor de studenten slechter uitpakt dan zijn eerdere, ook al omstreden, voorstellen voor een "tempobeurs' - niet in discussie wenste te brengen. In zijn eerste voorstel voor de tempobeurs wilde Ritzen bij studenten die niet in één jaar hun propaedeuse halen in het tweede jaar, zolang zij nog niet zijn geslaagd, de beurs vervangen door een rentedragende lening.

De LSVb heeft onoverkomelijke bezwaren tegen het met terugwerkende kracht omzetten van de beurs in een lening. Voor een student die het volledige studiefinancieringspakket ontvangt betekent dit dat hij na het eerste jaar al een studieschuld heeft van 12.540 gulden waarover ruim elf procent rente wordt geheven. Volgens de LSVb biedt het voorstel van de minister geen enkele garantie dat de universiteiten en hogescholen zich zullen inspannen om de studiebegeleiding op een behoorlijk peil te brengen.

De tweede landelijke bond, het Interuniversitair Studenten Overleg (ISO), ging gisteren wel akkoord met het voorstel van de minister. Volgens het ISO, dat zegt grote bezwaren te houden, moeten de studenten aan het begin van het studiejaar wel weten aan welke eisen hij dat jaar moet voldoen.

Het voorstel dat gisteravond uiteindelijk op tafel lag voorzag er verder in dat de universiteiten en hogescholen maximaal mogen eisen dat studenten voldoen aan tien procent van de studielast voor dat eerste jaar. Dat kan in de vorm van studiepresaties maar ook gewoon als verplichting om aanwezig te zijn bij het onderwijs worden geëist.

Ritzen wil de "tempobeurs' in augustus 1993 invoeren. Vanochtend was overigens nog niet duidelijk over de minister het voorstel dat vannacht als laatste op tafel lag ook bij het parlement zal indienen. Het is niet uitgesloten dat de minister bij eerder in het overleg ingenomen standpunten blijft.