Reorganisatie Hoogovensdochter VBF Buizen

VBF Buizen, onderdeel van de divisie staalverwerking en handel van Hoogovens, gaat herstructureren waardoor ongeveer 70 van de totaal 800 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

VBF Buizen, heeft vestigingen in Oosterhout, Arnhem en Maastricht, en is in het afgelopen jaar in een sterk verliesgevende situatie terechtgekomen. Over 1991 is een negatief bedrijfsresultaat geboekt van tussen de 6 en 9 miljoen gulden op een omzet van 300 miljoen gulden.

In het lopende jaar wordt een verlies verwacht dat aanmerkelijk lager zal uitkomen. Een omvangrijk investeringsprogramma heeft er intussen voor gezorgd dat het bedrijf beschikt over moderne installaties en machines. In april zal de naam worden gewijzigd in Hoogovens Buizen.