Oormerk bij runderen blijft gehandhaafd

DEN HAAG, 30 JAN. Het oormerken van runderen wordt niet gestaakt. Dit heeft staatssecretaris Gabor (landbouw) vanmiddag laten weten. Hij wil wel dat de gele labels, die voorzien zijn van streepjescodes, kleiner worden en zonodig op een later tijdstip worden aangebracht. In natuurgebieden moeten ze een neutralere kleur krijgen.

Gabor heeft dit voorstel gedaan na een onderzoek naar dit omstreden registratiesysteem dat sinds 1 oktober van het vorig jaar bestaat. De dierenbescherming, actiegroepen van boeren en Tweede-Kamerleden hebben geprotesteerd tegen het oormerken. Een van hun belangrijkste grieven was dat het aanbrengen van de labels oorontstekingen veroorzaakt en de dieren onnodig leed toebrengt. Dat was aanleiding voor Gabor het oormerken nader te laten onderzoeken.

Uit de resultaten hiervan blijkt dat de aantallen gevallen van ooronsteking bij de diverse bedrijven ver uiteenlopen. Op melkveehouderijbedrijven kwamen bij 2,6 procent van de kalveren ontstekingen voor, tegen 1 procent bij kalvermesterijen en 0,3 procent bij het overige rundvee op melkveehouderijbedrijven. Verder bleek dat de onstekingen zich op een beperkt aantal bedrijven voordoen. Op minder dan 1 procent van de melkveehouderijbedrijven komt 35 procent van de ontstekingen (met ettervorming aan de oorschelp) voor, terwijl 88 procent van de bedrijven daarvan helemaal geen last heeft.

Een conclusie van het onderzoek is dat factoren op een bedrijf zelf blijkbaar bepalend zijn voor het ontstaan van de oorontstekingen. Ook bleek het aantal ontstekingen in Friesland belangrijk groter dan elders en in Noord-Brabant en Limburg juist opvallend lager. Op grote bedrijven (meer dan 100 koeien) komen de ontstekingen vaker voor, hetgeen de hoge score in Friesland kan verklaren, evenals het feit dat de introductie van het oormerken daar anders is verlopen dan elders.

Gelet op de verschillen bij de diverse bedrijven stelt Gabor een flexibele benadering voor. Van het oormerken moet volgens hem uitstel kunnen worden verleend als de gezondheid van het kalf in het geding is. Daarvoor moet binnen drie werkdagen na de geboorte een ontheffing worden aangevraagd, zo suggereert hij. Op het moment van het onderzoek (half december) kwamen oorontstekingen bij kalveren nog op 900 bedrijven voor.