Onderzoek: slachtoffer wil vergoeding liefst van dader

MIDDELBURG, 30 JAN. Ruim negentig procent van de slachtoffers die schade lijden door delicten wil dat de dader een schadevergoeding betaalt. Pas als dat niet mogelijk blijkt, gaat de voorkeur uit naar vergoeding van de schade uit een fonds of door de overheid. Meer dan de helft van de daders is bereid de schade aan het slachtoffer te vergoeden.

Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum van het ministerie van justitie. Het Centrum heeft in het arrondissement Middelburg geƫxperimenteerd met schadebemiddeling. Sinds juni 1989 was daar een schadebemiddelaar gestationeerd. Hij benaderde slachtoffers van delicten met het aanbod om de geleden schade op de dader te verhalen.

Ongeveer driekwart van de tweehonderd benaderde slachtoffers ging op het voorstel van de bemiddelaar in. Ruim zestig procent van hen kreeg daadwerkelijk een schadevergoeding van de dader.

De plegers van de delicten werkten op vrijwillige basis mee. Voordeel voor hen was dat de rechter later bij het bepalen van de strafmaat rekening hield met de bereidwilligheid van de dader om te betalen. Bij een mislukte schadebemiddelingspoging kon de rechter de dader alsnog een schadevergoeding opleggen. Dat gebeurde in 47 procent van de gevallen.

De onderzoekers zijn zeer positief over de onderzoeksresultaten uit Middelburg en zien in de toekomst een grote rol weggelegd voor schadebemiddeling. Zij pleiten er voor de regeling op meer plaatsen door te voeren.