Oekraïne ruilt machines tegen olie met Iran

KIEV, 30 JAN. De republiek Oekraïne en Iran hebben een ruilhandelsovereenkomst gesloten ter waarde van 7 miljard dollar. Olie en aardgas uit Iran wordt geruild voor een reeks produkten uit de Oekraïne, waaronder mogelijk ook wapens.

Dit is gisteren bekendgemaakt door de Oekraïnse vice-premier Konstantin Masik. Zijn republiek zal leveranties uit Iran van ruwe olie en aardgas betalen met metalen, geraffineerde brandstoffen voor de transportsector, chemicaliën enmaterialen en onderdelen voor de Iraanse industrie, zoals compressoren voor olietransport via pijpleidingen.

Zonder verdere uitleg te geven, zei Masik dat wapenleveranties deel van de overeenkomst kunnen uitmaken. Het is voor de eerste keer dat de Oekraïnse regering de mogelijkheid oppert om een deel van de grote hoeveelheden wapens die in de republiek staan opgesteld en in depots in de militaire bases zijn opgeslagen, te exporteren. De Oekraïne is in grootte de tweede republiek van de vroegere Sovjet-Unie. Behalve veel conventionele wapen beschikt de republiek over duizenden strategische kernraketten, kernkoppen en kleine tactische kernwapens.

Masik wilde niet uitleggen welk type wapens zou kunnen worden verkocht. Zijn regering heeft tot nu toe nooit de mogelijkheid uitgesloten dat nucleaire wapens worden geëxporteerd.

De handelsovereenkomst loopt tot 1995. Iran zal de Oekraïne dit jaar al drie miljard kubieke meter aardgas en vier miljoen ton ruwe olie leveren. De Oekraïne heeft zelf verschillende grote raffinaderijen die de olie kunnen verwerken, al moeten deze nodig worden gemoderniseerd.

Gedurende de overige vier jaar van de contractperiode zal de Oekraïne in totaal 75 miljard kubieke meter aardgas en 50 tot 70 miljoen ton olie uit Iran ontvangen. Een deel daarvan wil de republiek weer exporteren om deviezen te verdienen. Vooral door raffinage van ruwe olie voor de export (omzetting in kant-en-klare brandstoffen) kan het land veel geld verdienen.

Gisteren sloten de Oekraïne en Iran een aparte overeenkomst met de republiek Azerbaidzjan voor de doorvoer van Iraanse olie en aardgas door Azerbaidzjan.Eerder deze maand maakte de Oekraïnse radio een overeenkomst met Koeweit bekend voor leveranties van Koeweitse olie die betaald zullen worden met schroot en machines. (Reuter)

Vanaf september 1990 zijn uit de Verenigde Staten leveranties van geavanceerde technische apparatuur tot een totale waarde aan Iran gedaan, met exportvergunningen van het ministerie van Handel, hoewel het in de meeste gevallen ging om goederen die voor militairte doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten van het ministerie van Handel in Washington. Meer dan de helft van de leveranties aan Iran betrof computers en computer-apparatuur. (AP)