O. Koolman nieuwe gouverneur Aruba

Mr. O. Koolman (49 jaar) is op voorstel van de Arubaanse regering met ingang van gisteren benoemd tot gouverneur van Aruba.

Volgende week woensdag wordt hij in Den Haag door de koningin in die functie, vertegenwoordiger van het staatshoofd in het rijksdeel Aruba, beëdigd.

Koolman volgt F.B. Tromp (74) op, wiens ambtsperiode van zes jaar gisteren verstreek. Tromp was de eerste gouverneur van Aruba. Hij vervulde dit ambt sinds 1985, toen het eiland de "Status Aparte' verkreeg, een speciale positie als land binnen het Koninkrijk maar buiten het verband van de Nederlandse Antillen.

Zijn opvolger Koolman heeft actief aan die zelfstandige positie van Aruba meegewerkt door zitting te nemen in diverse commissies voor de staatkundige vernieuwing op het eiland. Hij begon daarmee in de jaren '70 toen de MEP, de partij van de legendarische Arubaanse leider Betico Croes, aan het bewind was. Toch is Koolman, tot voor kort ambtenaar, volgens goede kennissen nauwelijks politiek geprofileerd waardoor hij aan een essentiële voorwaarde voldoet om als gouverneur op Aruba gezag uit te stralen. “Hij volgt de politieke ontwikkelingen op de voet, maar reed bij verkiezingen niet rond met een sticker op zijn auto. Daardoor is hij aaanvaardbaar voor alle partijen”, aldus een collega.

Koolman is geboren en getogen op Aruba. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in 1966, na de MULO, op het kantoor van de belastingontvanger, volgde in zijn vrije tijd de studie rechten aan de Universiteit van de opleiding Indirecte Belastingen op Aruba. In 1986 werd hij benoemd tot Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, de functie die hij tot gisteren vervulde. Koolman wilde in december gebruik maken van een regeling voor vervroegd uittreden om zich als zelfstandig advocaat op Aruba te vestigen, maar werd toen gevraagd kandidaat te zijn voor de functie van gouverneur.