Noordelijke provincies maken economische groei door

GRONINGEN, 30 JAN. De economische groei in de drie Noordelijke provincies is vorig jaar, in tegenstelling tot de landelijke tendens, gestegen. In de periode 1987-1991 steeg de werkgelegenheid in Groningen, Friesland en Drenthe zelfs boven het landelijk gemiddelde. Het aantal banen in Groningen nam toe met 2.3 procent, in Friesland met 2.5 procent en in Drenthe met 2.9 procent tegenover een landelijke groei van 2 procent.

Dit blijkt uit cijfers in de Regionaal Economische Verkenningen 1992 van de Sectie Ruimtelijke Economie van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor dit jaar voorspelt de sectie een lichte stijging van de werkloosheid in het Noorden, die overigens minder groot is dan het landelijk gemiddelde. Door de groeicijfers van de Noordelijke economie is het banenverlies van de jaren tachtig vrijwel geheel ongedaan gemaakt.

De economie in het Noorden blijkt trager te reageren op de ontwikkeling elders in het land. De export in het Noorden ligt vijf procent lager dan het landelijk percentage en reageert later op de sterke exportimpuls vanuit de Randstad. Overigens zal de groei van de werkgelegenheid in Groningen, Friesland en Drenthe dit jaar niet verder stijgen. Landelijk wordt rekening gehouden met een zeer geringe groei van 0,2 procent, door een toename van het aantal deeltijdbanen. In Groningen en Drenthe ligt dat percentage op 0.1 procent en in Friesland op -0.1 procent.