Nieuwbouw

Uit het artikel van criminoloog prof.dr. Jan van Dijk "Nieuwbouw is inbrekersparadijs' (NRC Handelsblad, 28 januari) wordt onmiddellijk duidelijk dat hij in de bouwwereld niet thuis is.

"De Paperclip' bestaat niet, het is "De Peperklip'. Die is geen twintig maar twaalf jaar geleden gebouwd. Ondergetekende, tevens architect van dat gebouw is geen voorzitter van de "Nederlandse architectenvereniging'. Deze vereniging bestaat niet. In december aanstaande krijgt de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) wel deze voorzitter. Van Dijk vindt "De Lamel' een post-moderne variant op "De Bijlmerbajes'. De architecten van het eerste gebouw worden niet gerekend tot post-modernen, het gebouw kan dus nooit een post-moderne variant zijn.

Elke criminoloog moet toch weten dat "De Bijlmerbajes' een gevangenis is. "De Lamel' is een gewoon woongebouw. Wat is dan de overeenkomst? Voor wie goed leest, beweert Van Dijk dat "De Bijlerbajes' een crimineel rampgebied is en dat er over vijf jaar ook veel criminelen in "De Lamel' wonen. Het zou erg jammer zijn voor dit prachtige gebouw. Maar stel dat dat waar is. Wat valt dan de architecten te verwijten? Criminologen moeten om te vermijden dat ze gelijk krijgen dit soort praatjes niet verkondigen en verhaaltjes niet schrijven. Dit zijn zichzelf vervullende voorspellingen. Het bij voorbaat stigmatiseren van gebieden en gebouwen moet door iedereen nagelaten worden, zeker door criminologen.

Wie overigens zou wijzen naar treinontwerpers als de veroorzakers van voetbalvandalisme zou voor gek worden verklaard. Daar hoor je alleen iets over meer treinpolitie en meer wapens. Als gebouwen worden vernield of bewoond door criminelen wordt onmiddellijk op de architecten gescholden. Zet daar ook maar als het nodig is huispolitie in. Dat werkt daar misschien ook beter dan hekken.

Foto: De Peperklip (Foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel).