Lubbers erkent in Kamer fouten bij reis Zuid-Afrika

DEN HAAG, 30 JAN. Premier Lubbers heeft gistermiddag in de Tweede Kamer toegegeven dat hij taxatiefouten heeft gemaakt bij de voorbereiding van de reis van hemzelf en minister Van den Broek naar Zuid-Afrika. Ook gaf hij toe dat “het wijzer was geweest” als vice-premier Kok bij de voorbereiding was betrokken. Deze moest het nieuws uit de krant lezen.

Niettemin voegde de minister-president er aan toe dat het “nu het is zoals het is, het natuurlijk heel makkelijk is om "ja' te zeggen tegen de stelling dat in een vroeger stadium met de coalitiepartner had moeten worden overlegd”.

Lubbers zette uiteen dat het gesprek met het ANC en met de Zuidafrikaanse regering wordt voortgezet over een nieuwe bezoeksdatum, die wat de premier betreft bij voorkeur “over twee maanden” is. Zondag zullen hij en de ministers Kok en Van den Broek in de Zwitserse stad Davos met zowel president De Klerk als ANC-leider Mandela spreken, die daar beiden deelnemen aan het World Economic Forum.

De minister-president zette uiteen dat hij de bekendmaking van het uitstel aan De Klerk had overgelaten, waarbij het de Zuidafrikaanse president was geweest die - in een telefoongesprek maandagavond - “taxeerde dat het in de Nederlandse parlementaire verhoudingen moeilijk zou zijn om na het gevoerde debat van vorige week dinsdag, nu een week geleden, een week later andermaal te zeggen: wacht u rustig af.” Lubbers had daarop geantwoord dat de bekendmaking wat hem betreft ook nog tot het einde van deze week had kunnen wachten.

In de tekst die president De Klerk dinsdag aan het einde van de middag in Kaapstad voorlas en waarin hij sprak van een uitstel “met het oog op verder overleg over het programma”, was Lubbers vooraf gekend.