KLM wil catering verzelfstandigen

SCHIPHOL, 30 JAN. De directie van de KLM wil KLM-catering, waar 1.100 mensen werken, verzelfstandigen. Dit voornemen heeft de directie gisteren aan de vakbonden voorgelegd. KLM-catering, de afdeling die vliegtuigen bevoorraadt met voedsel en drank, wordt in dat plan ondergebracht in een aparte rechtspersoon en het personeel dat na 1 februari 1992 aangenomen wordt, krijgt een aparte CAO. De Vervoersbond FNV is nog niet overtuigd van de noodzaak om te verzelfstandigen en bestudeert de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen van de KLM-plannen.

Dit jaar worden bij KLM-Catering 100 mensen aangenomen in verband met de uitbreiding van de dienstregeling. De huidige werknemers zouden vooralsnog de bestaande KLM-CAO behouden. Zij worden als werknemers van KLM gedetacheerd bij Catering Services. Na twee jaar zal de directie van Catering Services bekijken of in de nieuwe opzet “marktconform” gewerkt wordt, dat wil zeggen dat de vliegtuigbevoorrading wordt geleverd tegen kosten die gelijk zijn of lager liggen dan wanneer de KLM de vliegtuigbevoorrading zou uitbesteden aan een bestaand zelfstandig cateringbedrijf. Als zelfstandig bedrijf is het voor KLM-Catering eenvoudiger om doelmatiger te produceren door bij voorbeeld meer voor derden te werken of andere leveranciers aan te nemen, aldus de KLM.

De bonden willen de plannen van de directie bestuderen op mogelijke arbeidsvoorwaardelijke gevolgen. Josée Smeets van Vervoersbond FNV vreest dat de KLM deze opzet wil gebruiken om na twee jaar te gaan “morrelen” aan de arbeidsvoorwaarden van het cateringpersoneel. In dat geval zullen ook degenen die aanvankelijk de KLM-CAO behouden, worden ondergebracht in de goedkopere “catering-CAO”, verwacht Smeets.