Jeltsin: ook andere nucleaire staten moeten inkrimpen

MOSKOU/LONDEN, 30 JAN. De Russische president Jeltsin heeft Groot-Brittannië, Frankrijk en China gisteren opgeroepen het voorbeeld van de Verenigde Staten en zijn land te volgen bij de beperking van de kernbewapening.

Jeltsin deed dit tijdens de bekendmaking van ingrijpende voorstellen voor nucleaire wapenbeheersing, waarmee hij reageerde op plannen voor beperking van de kernbewapening die de Amerikaanse president eerder had ontvouwd in zijn jaarlijkse "State of the Union'.

China heeft inmiddels de voorstellen van Bush en Jeltsin om duizenden kernkoppen te liquideren verwelkomd. In een officiële reactie werd er echter onmiddellijk aan toegevoegd dat er voor China geen noodzaak bestaat onmiddellijk het eigen nucleaire arsenaal in te krimpen.

Ook Frankrijk ziet geen enkele reden zijn nucleaire potentieel aan te passen na de voorstellen van Washington en Moskou. De Franse staatssecretaris van defensie Jacques Mellick gebruikte daarvoor evenals China het argument dat Frankrijk maar een beperkte kerncapaciteit bezit.

De Duitse bondskanselier Kohl noemde Jeltsins voorstellen “bemoedigend”. De Britse premier Major noemde de in het vooruitzicht gestelde maatregelen van Jeltsin “een verdere stap bij het terugdringen van het proces van nucleaire concurrentie tussen de supermachten”. Hij zei dat zijn land niet bereid is de eigen kernmacht te verkleinen en door te gaan met de ontwikkeling van de Trident-raket.

Vanmorgen is Jeltsin in Londen aangekomen voor besprekingen met Major. Later reist hij door naar New York, voor de door Major voorgezeten topontmoeting van de landen van de VN-Veiligheidsraad.

Pag.5:

Navo is ingenomen met plannen van Jeltsin

Onze Brusselse redactie voegt hieraan toe:

NAVO-secretaris-generaal Wörner toonde zich gisteren “in een eerste reactie” ingenomen met het antwoord van president Jeltsin op de nieuwe ontwapeningsvoorstellen van de Amerikaanse president Bush. “Ik geloof dat we kunnen spreken van een zeer bemoedigende reactie”, aldus de secretaris-generaal.

Jeltsin liet gisteren onder andere weten met onmiddellijke ingang 600 kernraketten op non-actief te hebben gesteld en de produktie van lange-afstandsbommenwerpers te zullen inkrimpen.

Jeltsin zei ook dat Rusland met de VS wil deelnemen in het zogeheten Strategische Defensie Initiatief (SDI), een programma dat deels vanuit de ruimte verdediging moet bieden tegen ballistische raketten.

Secretaris-generaal Wörner wilde gisteren niet al te zeer op dit onderwerp ingaan. Hij noemde het idee van Jelstin “interessant” maar wil eerst details kennen om een oordeel te geven. Wörner zei alleen dat gezamenlijk moet worden gezocht naar middelen om zich te beschermen tegen raketten. Naleving van de non-proliferatie-akkoorden is de beste garantie, maar er zijn nu eenmaal landen die die akkoorden niet hebben getekend en die over de wapens beschikken, aldus Wörner. Het gaat weliswaar om een beperkt aantal wapens, maar je kunt niet uitsluiten dat in de toekomst pogingen zullen worden gedaan om ze in te zetten. “Ik vind dat we de mogelijkheid moeten gebruiken om ons daartegen te beschermen”.