Hes Beheer boekt verlies van 35 miljoen

ROTTERDAM, 30 JAN. Het Rotterdamse concern Hes Beheer (bulkoverslagbedrijven) boekte over 1991 een verlies van circa 35 miljoen gulden. Dit jaar verwacht het bedrijf weer met winst af te sluiten. Dit heeft Hes Beheer gisteren bekend gemaakt.

Het verlies wordt voor een belangrijk deel door werkmaatschappij GEM veroorzaakt. GEM slaat agribulkprodukten, zoals granen en oliehoudende zaden, over. De overzeese aanvoer van deze produkten neemt al met ongeveer drie procent per jaar af. Dit heeft volgens Hes te maken met de EG-subsidiëring van de eigen landbouw. Voor de komende jaren rekent Hes op een verdere afname van de aanvoer van agribulkprodukten.

Een andere oorzaak van de slechte resultaten van GEM was de hevige tarievenslag die in de Rotterdamse haven woedde met concurrent Interstevedoring. Aan deze prijzenslag kwam een einde toen Hes Beheer in het najaar dit bulkoverslagbedrijf van J. van Rijsdijk overnam.

Hes nam vorig jaar ook de resterende aandelen van ertsoverslagbedrijf Frans Swarttouw over van installatie-, handels- en transportconcern Internatio-Müller. Hes bezat al 60 procent van de aandelen. De resultaten van Frans Swarttouw vielen vorig jaar tegen vanwege de lage waterstand van de Rijn. Hierdoor ontstonden problemen met de afvoer (de binnenvaartschepen konden minder snel weg of minder lading meenemen). Dit zorgde voor extra kosten voor de opslag van de ertsen op de terreinen van Frans Swarttouw.

Investeringen in kolenoverslagbedrijf EMO, waarin Frans Swarttouw een belang van 42,5 procent heeft, had tot gevolg dat deze deelneming weinig opleverde. Hes Beheer verwacht dat de kolenoverslag in de komende jaren nog zal stijgen. Onder andere omdat de Duitse overheid de subsidie aan de Duitse mijnen op den duur zal afschaffen.

Een bankenconsortium bestaande uit ABN Amro, Bank Mees & Hope en de Nationale Investeringsbank verstrekte in het najaar van 1991 een overbruggingskrediet van 100 miljoen gulden waarmee Hes Beheer de overnames van Interstevedoring en Frans Swarttouw en investeringen te kon financieren. De banken hadden als voorwaarde gesteld dat Hes Beheer snel het eigen vermogen moest versterken.

Nog voor de zomer komt Hes Beheer met een door de banken gegarandeerde aandelenemissie van 40 miljoen gulden en een converteerbare obligatielening van 6 miljoen gulden. Vorig jaar stuitte een voorstel om de directie een grote vrijheid van handelen te geven bij de uitgifte van nieuwe aandelen op verzet van de aandeelhouders. Hes Beheer zegt waarschijnlijk op de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 mei met een nieuw voorstel te komen. De omzet van Hes Beheer bedroeg in 1990 641 miljoen gulden, over vorig jaar wil Hes Beheer nog geen omzetcijfer geven.