EMU

In de discussies over een Europese Munt Unie miste ik een verwijzing naar een eerdere Europeese Munt Unie die een belangrijk deel van Europa reeds voor de Eerste Wereldoorlog heeft gekend. Er is een vuistregel, dat na veertig jaar het meeste voor de omgeving vergeten is. Des te meer dus na zeventig of tachtig jaar.

Want nog in de jaren was twintig was de invloed van de Latijnse Munt Unie in West Europa merkbaar, hoewel 1914-'18 het eind ervan heeft betekend, als gevolg van de economische chaos. Die Muntunie avant la lettre, omvatte naar ik meen, naast alle Latijnse landen van Europa, ook België en Zwitserland. Eenheid waren frank en lire, allebei onder de Gouden Standaard een halve Nederlandse gulden waard. Ieder deelnemend land sloeg zijn eigen zilveren en gouden munten, die in de gehele Unie circuleerden en als pasmunt geaccepteerd werden. Nog in 1926 en waarschijnlijk tot medio 1930 waren in Zwitserland, naast de gouden, de zilveren munten van 1 en 5 franken, c.q. lires van de Uniegenoten in omloop, dus die van België, Frankrijk, Italië en ik meen ook Spanje en Portugal. De Gouden Standaard die in de jaren dertig definitief door alle landen werd losgelaten vormde de basis.

    • M. Cahen