Bush in nieuwe begroting: nog dit jaar herstel; Groei VS-economie 3 procent

WASHINGTON, 30 JAN. De Amerikaanse regering verwacht dat de economie zich dit jaar zal herstellen en over geheel 1992 een groei laat zien van 2,2 procent na een achteruitgang van 0,7 procent in het afgelopen jaar.

Voor volgend jaar wordt een groei voorspeld van drie procent. Dit blijkt uit de begroting voor 1993, die president Bush gisteren naar het Congres heeft gestuurd. In de nieuwe begroting zijn de uitgaven geraamd op 1.516,7 miljard dollar en de inkomsten op 1.164,8 miljard dollar. Daarmee komt het begrotingstekort uit op 351,9 miljard dollar, tegenover 399,4 miljard dollar in het lopende begrotingsjaar dat op 30 september eindigt.

Voorzitter Alan Greenspan van de Fed, de Amerikaanse centrale bank, zei gisteren dat hij “heel subtiele tekens” ziet dat de Amerikaanse economie verbetert. Hij riep het door de Democraten beheerste Congres op geen wedstrijd te beginnen in voorstellen om de belastingen te verlagen.

In de begroting worden details gegeven van de plannen voor stimulering van de economie die Bush dinsdag ontvouwde in zijn "State of the Union', de jaarlijkse boodschap tot het Congres. Deze voorstellen zullen volgens de regering bij aanvaarding zorgen voor een extra groei van bijna 0,5 procentpunt per jaar in de periode tot 1998.Kort na de publicatie van het begrotingsontwerp werd bekendgemaakt dat het Amerikaanse bruto binnenlands produkt (bbp) in het vierde kwartaal van vorig jaar volgens een eerste raming is gegroeid met 0,3 procent op jaarbasis. Over heel 1991 was er een vermindering met 0,7 procent, de eerste inzinking over een kalenderjaar sinds de recessie van 1982.

De groei voor dit jaar is aanzienlijk lager dan de 3,6 procent die vorig jaar juli werd voorspeld. Toen werd er nog van uitgegaan dat het herstel van de economie al in de tweede helft van 1991 zou beginnen. Of het er dit jaar wel van komt, is voor veel economen nog de vraag, maar volgens de regering zijn de voorwaarden aanwezig voor een opleving. De rente is flink gedaald, het economische beleid is gericht op herstel, en gezinnen en bedrijven zijn begonnen hun schulden te verminderen.

De werkloosheid zou ondanks het verwachte herstel van de economie slechts weinig afnemen. Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking, vorige maand 7,1, zou dalen tot 6,8 aan het eind van dit jaar en 6,4 eind 1993. De inflatie, gemeten aan de consumentenprijzen, zou toenemen van naar schatting 2,9 procent in 1991 tot 3,1 procent dit jaar en 3,3 procent in 1993.

Dat het begrotingstekort in het komende begrotingsjaar zou dalen ondanks de belastingvoordelen die burgers en bedrijven krijgen om de economie op te peppen, komt vooral door de beperking van de defensie-uitgaven met bijna tien miljard dollar (van 295,2 miljard dollar tot 285,9 miljard dollar). Bush wil de komende vijf jaar 50 miljard dollar op defensie bezuinigen.

De raming van het begrotingstekort in het lopende financiële jaar is verhoogd van 348,1 miljard dollar tot 399,4 miljard dollar. Daarmee wordt het recordtekort van 268,7 miljard dollar van het afgelopen begrotingsjaar fors overtroffen. (Reuter, AP, UPI)