Bouwwerkgevers en bonden willen overleg over CAO vlottrekken

ROTTERDAM, 30 JAN. De werkgeversorganisatie AVBB en de vakbonden gaan volgende week dinsdag in een informeel overleg proberen de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de bouwnijverheid (240.000 werknemers) vlot te trekken. Werkgeversonderhandelaar C. de Fouw heeft dit gisteren gezegd.

Het CAO-overleg liep vorige week maandag vast. De bonden weigerden toen verder te praten, omdat zij de voorstellen van werkgeverszijde om met arbeidsvoorwaardelijke stimulansen het ziekteverzuim terug te dringen onaanvaardbaar achtten.

Het AVBB wil dat werknemers bij ziekte maximaal vier vrije dagen per jaar inleveren. Voorts wil de werkgeversorganisatie de aanvulling op de Ziektewet-uitkering gedurende de eerste zes weken verlagen van 100 tot 80 procent. De Fouw wilde niet zeggen of de werkgevers volgende week concessies zullen doen. Hij sloot echter niet uit dat het informele gesprek kort na dinsdag weer over kan gaan in formeel CAO-overleg. De vakbonden van FNV en CNV raadplegen zaterdag hun kaderleden in de bouw over het vastgelopen CAO-overleg.

De vakbond Unie BLHP heeft gisteren het principe-akkoord over de nieuwe CAO bij het chemieconcern Akzo verworpen. De kleinste bij de besprekingen betrokken bond heeft grote bezwaren tegen de afspraken over geleidelijke afschaffing van de collectieve regeling voor vervroegd uittreden (Vut).

Vooral het moment waarop de nieuwe afspraken zijn gemaakt zit de bond dwars. De Unie zegt het “onnodig en daarom onjuist” te vinden om op dit moment vergaande en langlopende afspraken te maken over het voortbestaan van de Vut.

“Deze afspraken hebben een ongewenste uitstraling op de algemene discussie over de toekomst van de Vut”, zegt D.J. Stronks, coördinator arbeidsvoorwaarden van de Unie. “We kunnen natuurlijk niet om de vergrijzing heen, en het effect daarvan op de betaalbaarheid van onze gemeenschappelijke voorzieningen, maar wij hebben niet de behoefte om op deze manier de trend te zetten over de Vut.” De overige drie bonden die bij het principe-akkoord bij Akzo zijn betrokken, leggen dit wel met positief advies aan hun leden voor.

De Voedingsbond FNV wil dat oudere werknemers in de zuivelindustrie drastisch korter gaan werken. Voor werknemers vanaf 53 jaar zou in etappes een werkweek van 32 uur moeten gaan gelden. De 32-urige werkweek voor de senioren zou over acht jaar een feit moeten zijn. In de zuivelindustrie staan wegens een forse sanering 2.000 van de 19.000 banen op de tocht. Via arbeidstijdverkorting wil de bond dat banenverlies opvangen.