Ajax stelt 1 maart als uiterste datum voor een beslissing over stadion

AMSTERDAM, 30 JAN. Als de locatie in Strandvliet voor het nieuw te bouwen stadion in Amsterdam definitief van de baan is, zal het bestuur van Ajax opteren voor renovatie van het Olympisch Stadion. De club die nu nog in een te kleine behuizing in de Watergraafsmeer speelt, heeft 1 maart als absolute deadline gesteld. Op die dag moet er zekerheid bestaan over de bouw van het nieuwe stadion in verband met de aandelenemissie.

Gemeenteraadsleden van Ouder-Amstel besloten afgelopen maandag wegens de te verwachten overlast geen medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuw stadion dat gedeeltelijk op haar grondgebied is gesitueerd. Het bestuur van Ajax toont zich bijzonder ontstemd over deze gang van zaken. Bestuurslid Uri Coronel: “We hebben drie jaar lang de kar getrokken van een project dat de gemeente Amsterdam graag wilde. De financiering heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. Er zijn nu zoveel founders gevonden dat deze kant van de zaak rond was. Op een relatief ondergeschikt punt lijkt het toch nog mis te gaan. Dat ervaren wij als een heel grote nederlaag.”

Coronel wil de zwarte piet niet in handen leggen van de gemeente Amsterdam, die Ouder-Amstel veel te laat in de besluitvorming zou hebben betrokken. “Maar helemaal schuldloos is Amsterdam niet”, vindt Coronel en vervolgt met: “De argumenten die Ouder-Amstel hanteert zijn oneerlijk. Ga maar eens op die plek in Strandvliet staan. Er is in de verste verte geen huis te bekennen. De dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel ligt op kilometers afstand. Dat geldt ook voor Duivendrecht. Parkeerproblemen, zoals burgemeester De Groot suggereert, zullen er zich niet voordoen omdat onze wedstrijden altijd op zondag worden gespeeld als de kantoren zijn gesloten. Het gaat om een gemeente van twaalfduizend mensen die allen niet in de buurt van het stadion wonen. Er is gezocht naar argumenten. Ik vind het een schandaal.”

Volgens Coronel is het wat Ajax betreft na 1 maart "over en uit' met het stadion. “Volgens de emissieprospectus moeten wij dan de aandeelhouders terugbetalen. Je zou dat geld later misschien weer kunnen opvragen, maar ik vind dat we er dan zo langzamerhand een streep onder moeten zetten.” De gemeente Amsterdam onderzoekt momenteel de mogelijkheid om het stadion zodanig te situeren dat het nog net op het grondgebied van de hoofdstad kan worden gebouwd. Coronel: “Dat zou een giller zijn, want dan heeft Ouder-Amstel helemaal niets bereikt. Maar ik denk dat de totale bouwkosten (nu al 202 miljoen, red.) dan verder zullen oplopen.”

Het bestuur van Ajax noemt voor het eerste de renovatie van het Olympisch Stadion als een mogelijke optie. Hoewel wethouder van sport Louis Genet zich fel heeft gekant tegen deze mogelijkheid. Hij wil conform de wens van de Deelraad Zuid koopwoningen bouwen op de tien hectaren waar nu de verouderde betonklomp van architect Jan Wils staat. Coronel: “We hebben ons steeds achter de plannen van de gemeente geschaard. De subsidie die ons in het vooruitzicht is gesteld (zestig miljoen voor de grond in Strandvliet, twintig miljoen voor de grond in De Meer, red.) blijft een voorwaarde voor welke optie dan ook. Ook voor een gerenoveerd Olympisch Stadion hebben wij een gemeentelijke bijdrage nodig. Strandvliet krijgt nog steeds de voorkeur. Maar persoonlijk vind ik de locatie in Amsterdam-Zuid van het Olyumpisch Stadion in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sloterdijk uitermate geschikt. Ik twijfel alleen aan het bedrag van 65 miljoen renovatiekosten waarmee wordt geschermd. Dat is echt een slag in de lucht.

De raad van commissarissen van het Olympisch Stadion is overigens een spoedprocedure bij de rechtbank van Amsterdam begonnen om de gemeente Amsterdam te dwingen het huidige erfpachtcontract, dat per 1 maart afloopt, te verlengen. Voor de organisatie van het Europa Cupduel tussen Ajax en AA Gent op 18 maart bestaat echter weinig onzekerheid.

Omdat het erfpachtcontract van de huidige beheerder, NV het Nederlands Sportpark "Olympisch Stadion' in maart afloopt, hebben medewerkers in theorie vanaf 2 maart geen toegang meer tot het stadion. Directeur Otto Roffel echter: We hebben al opdracht gegeven de kaartjes te drukken voor Ajax- AA Gent. Ze zullen ons eruit moeten dragen''.

Het Olympisch stadion kreeg vorig jaar door een administratieve fout een aanbod van het gemeentelijk Grondbedrijf om het oude erfpachtcontract te verlengen. Wegens een modernisering van de erfpachtvoorwaarden kregen alle erfpachthouders in de hoofdstad een dergelijke brief. In september weigerde Deelraad Zuid het erfpachtcontract te verlengen.