Wederzijdse beperking militaire inspanningen; Jeltsin volgt oproep Bush; Jeltsin: kernraketten op non-actief en uit produktie

WASHINGTON / MOSKOU, 29 JAN. De Verenigde Staten zullen het komende jaar 50 miljard dollar bezuinigen op defensie en hun strategische kernmacht niet moderniseren wanneer Rusland dat ook niet doet. De Russische president Jeltsin heeft dit voorstel van president Bush daarop beantwoord door soortgelijke maatregelen af te kondigen.

MOSKOU, 29 JAN. De Russische president Boris Jeltsin heeft vanochtend gezegd bereid te zijn alle strijdkrachten op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie ingrijpend te reduceren.

In een reactie op de bezuinigingsvoorstellen van de Amerikaanse president Bush zei Jeltsin met onmiddellijke ingang 600 kernraketten met in totaal 1.250 kernkoppen op non-actief te hebben gesteld en de produktie van lange-afstandsbommenwerpers te zullen inkrimpen. Tevens zei hij bereid te zijn alle kernwapens met meer kernkoppen af te schaffen, zoals Bush heeft gevraagd.

Jeltsin zei de komende dagen zijn voorstellen verder te zullen preciseren. De reducties zouden in elk geval tussen 2.000 en 2.500 kernkoppen moeten omvatten, zowel aan VS-zijde als aan de zijde van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). De andere GOS-republieken met strategische kernwapens zouden met het voorstel ingestemd hebben.

In zijn voor televisie uitgezonden toespraak zei Jeltsin tevens met de Verenigde Staten te willen deelnemen in het zogeheten Strategische Defensie Initiatief (SDI), een programma dat deels vanuit de ruimte verdediging moet bieden tegen ballistische raketten.

De Russische president Jeltsin, die twee dagen niet in het openbaar was verschenen en gisteren plotseling opdook in een marinehaven aan de Zwarte Zee, had vandaag een ontmoeting met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Baker. Deze is thans in Moskou, officieel alleen voor de nieuwe ronde in het Midden-Oostenoverleg, maar naar wordt aangenomen eveneens om de ontwapeningsvoorstellen te coördineren.

Later deze week overlegt Jeltsin met president Bush in diens buitenverblijf Camp David en heeft hij ontmoetingen met vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. (AFP, AP, Reuter)