Wederzijdse beperking militaire inspanningen; Jeltsin volgt oproep Bush; Bush: in vijf jaar 50 miljard dollar minder voor defensie

WASHINGTON / MOSKOU, 29 JAN. De Verenigde Staten zullen het komende jaar 50 miljard dollar bezuinigen op defensie en hun strategische kernmacht niet moderniseren wanneer Rusland dat ook niet doet. De Russische president Jeltsin heeft dit voorstel van president Bush daarop beantwoord door soortgelijke maatregelen af te kondigen.

WASHINGTON, 29 JAN. Tijdens zijn jaarlijkse openingsrede voor het Amerikaanse Congres, de "State of the Union', heeft president Bush voorgesteld om de komende vijf jaar 50 miljard dollar op defensie te bezuinigen.

Veel belangrijke programma's, zoals de modernisering van de strategische kernmacht, de B-2 bommenwerper en de bouw van nucleaire aanvalsonderzeeboten en nieuwe tanks worden geschrapt.

Als voorwaarde voor bezuinigingen op de strategische raketmacht stelt Bush dat de vier GOS-republieken alle kernraketten met meer dan één kernkop verwijderen. Dit weekeinde bezoekt de Russische president Jeltsin het presidentiële zomerverblijf in Camp David om de Amerikaanse voorstellen met Bush te bespreken.

In het komende begrotingsjaar moeten de bezuinigingen 6,6 miljard dollar bedragen, waarvan 4,4 miljard op lopende defensieprogramma's. In 1997 moet in totaal 10 miljard dollar worden bespaard op defensie. Hij zou dan gedurende zijn zittingsjaren de

PAG.5NIEUWSANALYSE

defensiebegroting met eenderde hebben teruggebracht. De Democraten in het Amerikaanse Congres willen twee of drie keer zoveel geld uit de defensiebegroting halen.

Tot de voorgestelde maatregelen behoren het schrappen van het produktieprogramma voor de mobiele Midgetman-raket met één kernkop, het staken van de ontwikkeling van een nieuwe kernkop voor raketten aan boord van onderzeeboten en het reduceren van het aantal kernkoppen op de Minuteman III-raket - ruggegraat van de strategische raketmacht - van drie tot één.

Van de nieuwe nucelaire Seawolf-aanvalsonderzeeboot worden niet negen maar drie exemplaren (à twee miljard dollar) gebouwd.

Pag 5:

Sterk politieke openingstoespraak

De Amerikaanse luchtmacht zou aanvankelijk 75 exemplaren van de B-2 kopen. Ook een order van geavanceerde kruisraketten wordt teruggesnoeid. Een deel van de B-1 bommenwerpers krijgen een conventionele taak.Een aantal omstreden militaire programma's wordt echter voortgezet, zoals de ontwikkeling van het nieuwe C-17 transportvliegtuig en het F-22 gevechtsvliegtuig. Ook wil Bush op militair personeel niet verder bezuinigen dan de al aangekondigde reducties van 400.000 man.

Bush heeft geen drastische economische maatregelen aangekondigd in zijn sterk politiek getinte openingssspeech, waarmee hij zijn herverkiezingscampagne opende en waarvoor hij grote verwachtingen had gewekt. Zijn plan voor een speciale belastingaftrek voor ziekteverzekering, die steeds meer Amerikanen zich niet meer kunnen veroorloven, had hij nog niet uitgewerkt.

Zijn snelste stimuleringsmaatregel is een aanpassing van de inkomstenbelasting, waardoor werknemers maandelijks meer kunnen besteden en aan het eind van het jaar minder terugkrijgen van de belasting. Door deze maatregel zouden Amerikaanse consumenten het komende jaar omstreeks 25 miljard dollar in de economie moeten terugbrengen, zei. Bush.

Verder kondigde hij een moratorium van drie maanden aan op nieuwe overheidsregulering. Hij stelde nogmaals een verlaging van de belastingen op vermogensaanwas voor, waar de Democratische meerderheid van het Congres op tegen is, omdat het vooral aan de rijken ten goede zou komen. Verder had hij belastingprikkels voor kopers van een eerste huis. Op de langere termijn komt er speciale kinderaftrek.