Wallage: onderzoek kwaliteit islamitische scholen is niet nodig

DEN HAAG, 29 JAN. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) ziet geen aanleiding voor een onderzoek van de onderwijsinspectie naar de gang van zaken op islamitische basisscholen. Volgens Wallage bestaan de problemen op deze scholen er slechts uit dat zij over onvoldoende islamitische onderwijzers beschikken, waardoor zij niet-islamitische, vaak Nederlandse onderwijzers aan moeten trekken.

Wallage meldt dat de Tweede Kamer in antwoord op vragen van het Kamerlid Franssen (VVD). Franssen zei enkele weken geleden voor de IKON-radio zich ernstig zorgen te maken over de kwaliteit van islamitische basisscholen. In zijn vragen aan de staatssecretaris voegt Franssen daaraan toe zich ongerust te maken over eventuele banden van de scholen met fundamentalistische organisaties in de landen van herkomst, en over het democratisch gehalte van de schoolbesturen.

Uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt dat de inspectie twee rapporten heeft uitgebracht over het functioneren van islamitische scholen. Omdat daar niets mis mee was, bezoekt de inspectie deze scholen nu niet meer vaker dan andere scholen.

Ook voor een onderzoek naar de eventuele banden met fundamentalistische organisaties ziet Wallage “geen aanleiding”. Er is volgens Wallage “geen enkele reden” om aan de aanvraag voor het stichten van een islamitische school “het vermoeden van strafbare feiten te ontlenen”. Uit hun statuten blijkt volgens Wallage evenmin dat het de schoolbesturen aan democratisch gehalte zou ontbreken.

Het sociaal-pedagogisch centrum Sandhaghe in Den Haag heeft vandaag bekendgemaakt een islamitisch gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten te willen oprichten. Daaraan gekoppeld wil het centrum een werkgelegenheidsproject voor islamitische medewerkers binnen dat tehuis opzetten. Het centrum heeft ongeveer een half miljoen gulden ter beschikking voor deze projecten. Voor de opleiding van islamitische medewerkers heeft het arbeidsbureau een subsidie van 400.000 gulden gegeven.