Uniforme opleidingen in Europese offshore

AMSTERDAM, 29 JAN. Binnenkort komt er één uniform systeem in alle Westeuropese landen voor de opleiding, veiligheidstraining en diplomering van werknemers die betrokken zijn bij het boren naar olie en aardgas te land en op zee.

Een werkgroep van de Internationale organisatie van boor-aannemers (IADC) is het gisteren in Amsterdam eens geworden over het nieuwe systeem. Behalve de aannemers hebben de grote Europese oliemaatschappijen en overheidsinstanties zoals het Nederlandse Staatstoezicht op de Mijnen er aan meegewerkt. De regeling zal voor zeker 6000 werknemers op 200 boorplatforms gelden. Inclusief ondersteunend personeel aan de wal en toeleveranciers krijgen op den duur meer dan 20.000 werknemers te maken met de standaard-opleiding.

Negen verschillende nationale regelingen voor opleidingen worden samengevoegd, waarbij hoge eisen van vakbekwaamheid en strenge veiligheidsvoorschriften centraal staan. Bij het opstellen van de standaard syllabus is rekening gehouden met ervaringen uit heel West-Europa.

De regeling sluit aan bij de vrije interne markt die vanaf 1 januari volgend jaar haar intrede doet in de Europese Gemeenschap en die een vrij verkeer van werknemers voorschrijft. Door de introductie van een standaard-vergunning voor alle opleidingsscholen voor de sector worden de diploma's overal in de EG en de EVA-landen (Europese Vrijhandels Associatie) erkend. Aannemers en oliemaatschappijen kunnen hun personeel daardoor veel makkelijker naar andere landen uitzenden. Werknemers kunnen overal in West-Europa de opleiding en trainingen volgen.

Volgens de voorzitter van de IADC-werkgroep, de Noor Gunnar Leistad, kunnen oliemaatschappijen en aannemers door het nieuwe systeem ook aanzienlijk besparen op hun trainingskosten. Leistad zei dat de opleiding ook voor de omvangrijke olie-industrie in Oost-Europa kan worden toegepast. In de Verenigde Staten bestaat grote belangstelling voor de Europese opleiding. Omdat de meeste oliemaatschappijen in verschillende werelddelen werken, streeft de IADC uiteindelijk naar een internationaal opleidingssysteem voor de energiesector.