Uitkering expediteurs

ROTTERDAM, 29 JAN. Minister De Vries wil de uitkeringen van de ruim 1000 mensen die volgend jaar werkloos worden als gevolg van het opheffen van de EG-binnengrenzen niet aanvullen tot 85 procent. Dit is het resultaat van een gesprek dat De Vries en Fenex, de werkgeversorganisatie van de expediteurs, gisteren voerden.

De grensexpediteurs, die de aangifte van goederen bij de douane voor het wegtransport verzorgen, vinden dat de overheid 20 tot 30 miljoen moet uittrekken om de sociale gevolgen van het wegvallen van de binnengrenzen op te vangen. Volgens de Fenex is het niet redelijk dat de expeditiebedrijven moeten opdraaien voor de gevolgen van dit "overheidsingrijpen'.

De Vries had de expediteurs uitgenodigd toen Fenex werkonderbrekingen voor afgelopen maandag had aangekondigd. Als gevolg van deze uitnodiging werd de werkonderbreking van twaalf tot drie uur teruggedraaid. De acties van de expediteurs hebben weinig vertragingen veroorzaakt omdat transporteurs rekening hielden met de werkonderbreking.

De Vries heeft wel toegezegd na te gaan of via het Europees Structuurfonds subsidie verkregen kan worden voor omscholing. Ook wees hij de expediteurs op de herscholingsmogelijkheden via de regionale arbeidsvoorziening.