Twijfel Bangemann over nieuwe accountantswet

DEN HAAG, 29 JAN. Europees commissaris Bangemann heeft “grondige twijfels” over het Nederlandse initiatief-wetsvoorstel voor een nieuwe accountantswet. Hij schrijft dit in een brief aan minister Andriessen van economische zaken. Het wetsvoorstel van de bewindsman zelf “beantwoordt volledig aan de eisen van de 8e richtlijn van de EG”.

Minister Andriessen wil de Nederlandse wetgeving in lijn brengen met de 8e richtlijn van de EG door in de toekomst te komen tot één soort accountant. Het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Schartman sluit aan op de visie van zowel de registeraccountants (verenigd in de NIVRA) als van de accountants-administratieconsulenten, de zogeheten AA's (verenigd in de NOVRAA). Na een jarenlange controverse vonden NIVRA en NOVRAA elkaar in een compromis, dat uitgaat van het voortbestaan van beide soorten accountants naast elkaar.

Dat laatste is volgens Bangemann op zich niet strijdig met de EG-richtlijn. Beide wetsontwerpen voorzien echter in een overgangsregeling, die AA's de mogelijkheid moet geven in de toekomst ook de jaarrekeningen van grote ondernemingen te ondertekenen.

“Naar ons oordeel beantwoordt het overgangsregime in uw wetsvoorstel volledig aan de eisen van de 8e richtlijn”, schrijft Bangemann aan Andriessen. Over het initiatief-wetsvoorstel, dat lagere eisen stelt aan de bijscholing van de huidige AA's, schrijft de Europees commissaris: “Daarentegen bestaan er bij ons wel grondige twijfels over de conformiteit van de overgangsregeling met de bepalingen terzake in de 8e richtlijn.”