Ter Veld houdt vast aan plannen gehandicapten

DEN HAAG, 29 JAN. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) houdt vast aan haar plan om het beheer van de voorzieningen voor gehandicapten per 1 januari 1993 over te dragen aan de gemeenten. In praktijk betekent dit een forse bezuiniging. Dit bleek vanmorgen tijdens een bewogen vergadering van de vaste Kamercommissies voor gehandicaptenbeleid, sociale zaken en volkshuisvesting.

Een paar honderd gehandicapten waren naar het Binnenhof gekomen om te protesteren tegen het plan dat de voorzitter van de gehandicaptenraad A. Vriethoff “een totale afbraak van het beginsel van solidariteit en van de rechten van gehandicapten” noemt.

Vorige week kondigde Ter Veld aan dat zij zou afzien van haar plannen om al dit jaar een eigen bijdrage te vragen voor voorzieningen als rolstoelen en huishoudelijke hulp. Ook de halvering van de vervoersvergoeding zou voorlopig worden uitgesteld. Het kabinet besloot deze zomer om tot deze maatregelen te komen om ook gehandicapten ouder dan 65 jaar aanspraak op de voorzieningen te geven. Tot nu toe zijn zij aangewezen op de bijzondere bijstand. In plaats daarvan moeten de gemeenten nu per 1 januari 1993 zelf de verantwoording krijgen voor de voorzieningen. Met een totaal budget van 755 miljoen moeten zij zelf bepalen hoe ze de voorzieningen regelen.

Het nieuwe plan stuitte vanochtend op zware kritiek van de oppositiepartijen. Volgens Kamerlid Groenman (D66) komt dat uiteindelijk toch neer op halvering van de voorzieningen “alleen wordt nu de zwarte piet doorgeschoven naar de gemeenten”. Groen Links vindt dat door deze "decentralisatie' willekeur kan ontstaan.

PvdA en CDA steunden het voorstel van Ter Veld in grote lijnen. Buurmeyer (PvdA) stelde voor om de uitbreiding van de voorzieningen naar ouderen dan 65 jaar gefaseerd in te voeren over een periode van vijf jaar. Ter Veld liet weten hier niet voor te voelen.