"Stadsvervoer kan tot 100 miljoen besparen met efficiënter werken'

DEN HAAG, 29 JAN. Op het stadsvervoer is in vijf jaar 80 tot 100 miljoen gulden te besparen door efficiënter te werken. Tot deze conclusie is het organisatiebureau McKinsey gekomen na een onderzoek waarvan de resultaten vanochtend werden bekend gemaakt. De bezuinigingen zijn mogelijk zonder het niveau van de voorzieningen aan te tasten.

Een van de aanbevelingen is meer variatie aan te brengen in de tarieven. Het reizen in de spits bijvoorbeeld moet duurder worden en daarbuiten goedkoper; dat leidt tot een hogere opbrengst voor de bedrijven. De directeuren van de openbaar-vervoerbedrijven zelf vinden dat bij de tarieven ook meer rekening moet worden gehouden met de verschillende inkomens van de reizigers, zo blijkt uit een brief die ze naar hun wethouders hebben gestuurd. Via contracten betaalt de overheid volgens hun suggestie dan de bedrijven het volle pond; kortingen worden vervolgens gegeven aan specifieke groepen zoals dat nu op beperkte schaal gebeurt door middel van speciale kaarten voor militairen en studenten.

Het onderzoek strekte zich uit over acht van de negen gemeenten met een eigen openbaar-vervoersbedrijf: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Arnhem, Nijmegen, Dordrecht en Maastricht. Zij hadden de opdracht voor het onderzoek gegeven. McKinsey nam vorig jaar al het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf van Amsterdam onder de loep en kwam tot de conclusie dat daar zo'n 50 tot 60 miljoen gulden viel te bezuinigen.

McKinsey vindt het dringend gewenst dat de stedelijke vervoersbedrijven op den duur zelfstandig worden. Dat biedt hen meer mogelijkheden tot (regionale) samenwerking. Zelfstandigheid is ook een “meer structurele waarborg voor slagvaardigheid en flexibiliteit in de bedrijfsvoering”, aldus het rapport.

De doelmatigheidsmaatregelen zullen tot een verlies aan arbeidsplaatsen leiden, maar onduidelijk is nog hoeveel. De directeur van het Rotterdamse bedrijf RET, J.J.Ph. Kunst, sprak vanochtend over enkele honderden voor de acht stadsvervoerders samen. In het stadsvervoer werken nu zo'n 12.000 mensen. Zowel hij als de Amsterdamse wethouder Ten Have (voorzitter van het BOV, het orgaan waarin de gemeenten met een eigen vervoersbedrijf samenwerken) onderstreepte dat gedwongen ontslagen niet hoeven te vallen. Daarover hebben ze eerder afspraken met minister Maij-Weggen (verkeer) gemaakt. Via natuurlijk verloop en door het aanvaarden van andere functies binnen het bedrijf of binnen de gemeente moet het vermijden van gedwongen ontslagen worden bereikt, aldus Ten Have.

De stadsvervoerders hebben de conclusies van het organisatiebureau aanvaard. Per bedrijf zullen de aanbevelingen de komende maanden worden uitgewerkt. Een besparing van 80 à 100 miljoen gulden per jaar betekent een kostenreductie van 12 tot 15 procent. In een gezamenlijke reactie hebben de betrokken wethouders vanochtend laten weten dat de aanbevelingen van McKinsey om tot besparingen te komen hun “in hoge mate” aanspreken. Zij vinden het van groot belang om met het rijk afspraken voor meer jaren te maken over de financiering van het stedelijk vervoer.