Smallenbroek verliest opnieuw vertrouwen

UTRECHT, 29 JAN. A.G. Smallenbroek, oud-burgemeester van Smallingerland, is het vertrouwen kwijt van de volledige Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen waarvan hij sinds 1 maart vorig jaar voorzitter is. De omstandigheden die tot de vertrouwenscrisis leidden, zijn vrijwel identiek aan die welke eind 1989 leidden tot zijn ontslag als burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland.

Smallenbroek heeft zich al vanaf zijn eerste maanden als voorzitter van de commissie eigenzinnig gedragen, trekt zich van niemand iets aan, staat op allerlei tenen en maakt buiten betrokkenen om afspraken - aldus het unanieme oordeel van de commissie. Op eigen houtje schakelde Smallenbroek onder meer slopers, stedebouwkundigen en advocaten in, steeds op kosten van de betrokken instellingen. Ziekenhuisbesturen raken in toenemende mate geïrriteerd door zijn optreden en hebben het ministerie van WVC herhaaldelijk verzocht Smallenbroek terecht te wijzen.

In december voerden vertegenwoordigers van de commissie zonder resultaat gesprekken met WVC, onder meer met staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Sinds september is er niet meer normaal vergaderd. Ten einde raad schakelde de commissie onlangs het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) in die vandaag over deze zaak schriftelijke vragen stelde aan Simons. Smallenbroek werd vorig jaar door Simons benoemd. WVC werkt aan voorstellen om op korte termijn uit de impasse te raken. Op het departement heerst de opvatting dat Smallenbroek “voorzitter in alle rechten” is. Smallenbroek nam per 1 januari 1990 ontslag als burgemeester, nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd.