RTL4 boos over beeld-monopolie NOS

AMSTERDAM, 29 JAN. De commerciële televisiezender RTL4 is verontwaardigd over het alleenrecht op beelden uit het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer, dat zal berusten bij een samenwerkingsorgaan van de NOS en het parlement. In de nieuwe vergaderzaal nemen twee vaste NOS-camera's de beelden van de Kamerdebatten exclusief op.

De hoofdredacteur van het NOS-Journaal, G. van der Wulp, voert namens het samenwerkingsorgaan de onderhandeling over distributie van de beelden met RTL4, de actualiteitenrubrieken en andere gegadigden. Deze situatie is het gevolg van het feit dat bij het ontwerp van het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer nog geen sprake was van commerciële televisie. De architectuur van het nieuwe Kamergebouw laat geen andere vaste camera's toe. In de oude vergaderzaal van de Kamer beschikt RTL4 wel over een vast camerastandpunt.

De hoofdredacteur van het RTL4-Nieuws, R. Rensen, heeft vorig jaar in een brief zijn verontrusting over het NOS-monopolie aan Kamervoorzitter Deetman overgebracht. Ten gevolge van het "poolen' (delen) van Kamer-beelden, waartoe alle zendgemachtigden vanaf 28 april noodgedwongen overgaan, vreest Rensen dat de plenaire debatten op “een soort eenheidsworst” gaan lijken. Hij bepleit ten minste het in de vergaderzaal toelaten van cameralieden van RTL4 voor het maken van “karaktershots”, opdat de parlementaire verslaggeving van “eigen visuele elementen” kan worden voorzien.

Rensen is eventueel bereid de exclusieve NOS-beelden over te nemen, zij het “onder protest”. Mocht het overleg dat hij hierover deze week met zijn NOS-collega Van der Wulp voert echter onbevredigend verlopen, dan beraadt hij zich op maatregelen. Inmiddels is door de Parlementaire Pers Vereniging in samenwerking met de Kamer-voorlichting een aantal gedragsregels voor cameramensen en fotografen opgesteld. Daarin wordt hen de mogelijkheid geboden op geëigende momenten de plenaire vergaderzaal te betreden.

De regels zijn voorgelegd aan het presidium van de Tweede Kamer, dat hierover half maart een besluit hoopt te nemen.