Parallelmarkt is nog troebele kweekvijver

De parallelmarkt werd tien jaar geleden in het leven geroepen als een soort kweekvijver voor kleinere bedrijven. Daar zouden ze zich sterk maken voor de grote sprong voorwaarts: een officiële notering aan de Amsterdamse effectenbeurs. Daar is het nog maar mondjesmaat van gekomen. Het beursbestuur neemt daarom een aantal maatregelen om het imago van de jarige parallelmarkt te verbeteren.

(landelijk zijn er elukkig 11.000 zetels te verdelen)*