Pakistan staakt hulp aan Afghaans islamitisch verzet

ISLAMABAD, 29 JAN. De Pakistaanse regering heeft besloten alle hulp aan het Afghaanse islamitische verzet stop te zetten, als uitdrukking van steun aan hernieuwde pogingen van de Verenigde Naties om vrede te bewerkstelligen in Afghanistan. Dit is gisteren uit bronnen van het Pakistaanse ministerie van buitenlandse zaken vernomen.

Het Afghaanse verzet heeft bijzonder negatief gereageerd op de stap van Pakistan. Een deel van de islamitische verzetstrijders, de mujahedeen, opereert vanuit de Pakistaanse grensplaats Peshawar. Gulbuddin Hekmatyar, leider van een van de verzetsgroepen, zei gisteren dat de maatregel een legitimatie van het huidige communistische bewind van president Najibullah betekent. “Degenen die ons een regime van buitenaf op willen leggen verklaren ons daarmee de oorlog en moeten zich op het ergste voorbereiden”, aldus Hekmatyar.

Kabul daarentegen heeft de nieuwe opstelling van Pakistan verwelkomd als “een positieve en realistische stap op weg naar normalistatie van de betrekkingen”. President Najibullah heeft Pakistan per brief voorgesteld rechtstreekse bilaterale onderhandelingen, van regering tot regering, te openen.

Het Pakistaanse besluit de hulp aan het verzet te staken wordt door diplomaten in Islamabad een grote doorbraak genoemd. Niet alleen de vredesinitiatieven van de secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros Ghali, maar ook de veranderde houding van de VS en de voormalige Sovjet-Unie liggen eraan ten grondslag.

Eind vorig jaar besloten de VS en de toen nog bestaande Sovjet-Unie al hun hulp aan de strijdende partijen in te trekken. Moskou steunde altijd president Najibullah, Washington de tegen Najibullah strijdende islamitische verzetsstrijders.

Iran, dat de gastheer is van de shi'itsche Afghaanse groepen en waar twee miljoen Afghaanse vluchtelingen verblijven, heeft teleurgesteld gereageerd op de jongste ontwikkelingen die volgens Teheran de kans op een islamitische regering aanzienlijk hebben verkleind. Iran meent dat voortzetting van de strijd van de mujahedeen, ondanks hun grote interne verdeeldheid, de enige garantie is voor het tot stand brengen van een islamitische republiek in het buurland. (AP, Reuter)